بازسازی پستان و انکوپلاستی

جراحی بازسازی پستان

زنانی که به عنوان بخشی از فرایند درمان سرطان پستان ، تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته اند و بافت یک یا هر دو پستان آن ها برداشته شده است، ممکن است تصمیم به انجام عمل بازسازی پستان برای بازگشت شکل ظاهری پستان های خود بگیرند. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که قصد انجام عمل بازسازی پستان را دارید ، بهتر است با بهترین جراح زیبایی پستان که در این کار تخصص دارد مشورت کنید. مشورت در خصوص عمل بازسازی پستان بهتر است قبل از شروع جراحی درمان سرطان پستان آغاز شود تا تیم پزشکی متناسب با شرایط بیمار، بهترین گزینه و روش های درمانی را اتخاذ کنند.

دلایل انجام عمل بازسازی پستان

دلایل-انجام-عمل-بازسازی-پستان

.انتخاب عمل بازسازی پستان به دالیل مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از:

 • متقارن به نظر رسیدن سینه ها درهنگام پوشیدن سوتین یا لباس شنا
 • کمک به بهتر به نظر رسیدن سینه ها از روی لباس
 • بازگشت دائمی ظاهر پستان ها
 • عدم نیاز به استفاده از پروتزهای خارجی پستان زیر سوتین
 • ایجاد حس بهتر بیمار نسبت به بدن خود

بازسازی پستان همانطور که از اسم آن پیدا است عملی است که در بیماران مبتال به سرطان پستان کاربرد دارد، بیمارانی که در طی فرآیند درمان خود مجبور به ماستکتومی یا حذف پستان درگیر در سرطان شده اند

 بازسازی سینه (Reconstruction Breast ) به عمل جایگزینی یک یا هر دو پستان با شکل طبیعی، ظاهر، تقارن و سایز مناسب درافرادی که تحت ماستکتومی یک یا دو طرفه قرار گرفته اند گفته می شود به عالوه در افرادی هم که المپکتومی انجام شده ممکن است پستان ظاهر مناسبی نداشته باشد و یا ناهنجاری مادرزادی در تکامل پستان ها وجود داشته باشد مثالً پستان رشد نکرده و یا ظاهر مناسب نداشته باشد و نیاز به اصالح عمده داشته باشد و در این موارد نیز ممکن است نیاز به بازسازی وجود داشته باشد.با عمل بازسازی پستان بیماران ظاهر طبیعی پستانهای خود را در حد بسیار زیادی به دست خواهند آورد البته الزم به ذکر است پستان بازسازیشده تنها ظاهر شبیه پستان دارد و هرگز نمی تواند عملکرد طبیعی مانند شیردهی داشته باشد.

ماستکتومی یا جراحی خارج کردن پستان عملی است که حتی برای جراح پستان نیز خوشایند نیست زیرا نمیتوان اهمیت پستان برای بانوان را نادیده گرفت و عدم وجود آن برای بیماران میتواند موجب افسردگیهای طوالنیمدت گردد این مسئله اهمیت و جایگاه عمل بازسازی سینه پس از ماستکتومی را بهخوبی نمایان میکند. بهترین جراح پستان قطعاً به بیماران خود این عمل را توصیه خواهد کرد البته این عمل جراحی پیچیده بوده و انجام صحیح آن به سالها تجربه و علم روز جراحی در زمینه پستان را میطلبد و باید بهترین جراح سینه در تهران یا شهر خود را برای این عمل برگزینید.

.

زمان مناسب برای انجام عمل بازسازی پستان

طی ۱۵ سال گذشته روش های جراحی بازسازی پستان پیشرفت های عمده ای داشته است بازسازی ممکن است
بالفاصله پس از ماستکتومی انجام شود (Reconstruction Immediate)و یا به صورت تاخیری و پس از اتمام
درمان های تکمیلی شامل شیمی درمانی و پرتودرمانی انجام شود.(Reconstruction Delayed)

زمان مناسب بازسازی سینه پس از ماستکتومی به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 • گرید یا استیج سرطان یا شدت بیماری
 • تحت شیمیدرمانی و پرتودرمانی قرار گرفتن یا نگرفتن بیمار
 • وضعیت بافت پستان در هنگام مراجعه
 • نتیجه مشورت و تبادلنظر جراح و انکولوژیست در مورد بیمار مربوطه

انواع روش های بازسازی پستان

انواع-روش-های-بازسازی-پستان

افرادی که عمل ماستکتومی را برای درمان سرطان پستان انجام داده اند، گزینه های متعددی برای انجام عمل بازسازی پستان پیش رو دارند. قبل از تصمیم گیری در خصوص این که کدام روش برای بیمار مناسب است، تیم پزشکی شرایط مختلفی را از قبیل وضعیت سلامتی بیمار و ترجیحات فردی را در نظر می گیرد.

هیچ‌کدام از روش‌های بازسازی پستان را نمی‌توان به‌صورت مطلق بهترین روش بازسازی پستان دانست، از بین روش‌های بازسازی پستان پس از معاینه و مشاوره قبل از عمل و بر اساس قضاوت بالینی بهترین روش برای هر شخص به‌صورت منحصربه‌فرد مشخص می‌گردد.

بازسازی پستان با کمک بافت های دیگر بدن (Tissue Flap)

بازسازی-پستان-با-کمک-بافت-های-دیگر-بدن

یکی دیگر از روش های بازسازی سینه ، استفاده از بافت های طبیعی خود بدن است. در این فرایند ، بافت های طبیعی عضله یا چربی از بقیه قسمت های بدن مانند شکم، پهلو و یا باسن برداشته می شوند. مزیت این روش نسبت به پروتز این است که پستان ها پس از بازسازی فرمی نزدیک تر به بافت طبیعی پستان دارند. گاهی نیز می توان از بافت های چربی به عنوان مکمل عمل بازسازی پستان با پروتز استفاده کرد. با این حال استفاده از روش فلپ دوره ریکاوری طوالنی تری نیاز دارد، باعث ایجاد یک اسکار اضافی در محلی غیر از پستان ها می شود و برای افراد سیگاری یا دچار دیابت توصیه نمی شود. رایج ترین انواع فلپ )جایگزینی بافت( عبارتند از:

 • فلپ TRAM که از بافت عضله شکمی استفاده می شود.
 •  فلپ DIEP که از بافت های چربی شکمی استفاده می شود. استفاده از چربی شکم برای بازسازی سینه در افرادی توصیه می گردد که سابقه عمل های جراحی متعدد در ناحیه شکمی نداشته باشند، پوست ناحیه شکم آن ها در وضعیت مناسبی باشد و حجم چربی و پوست ناحیه شکم کافی برای بازسازی پستان داشته باشند.
 •  عضله پشتی flap dorsi Latissmimus ، که یک عضله بدون کارکرد در پشت کمر است.
 •  فلپ GAP که از بافت چربی باسن استفاده می شود.
 •  TUG که در آن از بافت قسمت داخلی ران استفاده می شود

بازسازی پستان با استفاده از چربی شکمی

انکوپلاستی و بازسازی پستان

استفاده از چربی شکم برای بازسازی پستان در افرادی توصیه می‌گردد که:

 •  سابقه عمل‌های جراحی متعدد در ناحیه شکمی نداشته باشند
 •  پوست ناحیه شکم آن‌ها در وضعیت مناسبی باشد
 •  حجم چربی و پوست ناحیه شکم کافی برای بازسازی پستان داشته باشند

از مزایای این روش می‌توان به انجام هم‌زمان عمل ابدومینوپلاستی و بازسازی پستان اشاره کرد بیمار پس از عمل کاهش سایز و تناسب‌اندام را نیز تجربه خواهد کرد.

بازسازی نوک پستان و آرئول پس از جراحی سینه

در هنگام جراحی ماستکتومی برای درمان سرطان سینه، معمولاً نوک پستان به همراه بقیه بافت سینه برداشته می شود. هر چند که انجام متد ماستکتومی با حفظ نوک پستان و آرئول در برخی بیماران امکان پذیر است. بازسازی نوک پستان و آرئول معمولاً سه الی چهار ماه پس از عمل اصلی بازسازی پستان انجام انجام می شود تا سینه ها زمان کافی برای بهبودی داشته باشند. برای ساخت بافت آرئول و نوک پستان نیز گاهاً پوست یا بافت سایر قسمت های بدن استفاده می شود. برای بدست آوردن نتیجه طبیعی از نظر رنگ و ظاهر ، می توان از روش هایی مانند تاتو (خالکوبی) بهره گرفت.

در برخی موارد ، برای بازسازی پستان و کسب موفقیت آمیز و ظاهر طبیعی تر سینه های بازسازی شده از ترکیبی از روش های ذکر شده استفاده می شود. امروزه روش های جدید جراحی پلاستیک، تا حد زیادی توانسته اند شکل ظاهری طبیعی را به سینه های بازسازی شده برگردانند.

بازسازی پستان بعد از لامپکتومی

بسیاری از زنان که برای درمان سرطان پستان تحت عمل های جراحی با هدف حفظ بافت پستان مانند لامپکومی قرار گرفته اند نیازی به انجام عمل بازسازی پستان ندارند. با این حال برخی از بیماران ممکن است پس از انجام عمل جراحی سرطان پستان دچار سینه های دفرمه و تغییر شکل یافته شوند. به عنوان مثال، این اتفاق ممکن است در طول عمل خارج کردن یک تومور بزرگ از پستان کوچک رخ دهد. برخی از جراحان برای رفع این مشکل تکنیک های جراحی سرطان پستان را با تکنیک های جراحی پلاستیک ترکیب می کنند که به این روش آنکوپلاستی گفته می شود. هدف از انجام آنکوپلاستی، بازگرداندن ظاهر طبیعی پستان ها در حین عمل جراحی سرطان سینه (لامپکتومی یا ماستکتومی) است.

این بیماران کاندیدای مناسبی برای انجام انواع روش های بازسازی پستان برای شکل دهی مجدد به سینه ها هستند که عبارتند از:

 • استفاده از ایمپلنت های کوچک تر
 • تزریق چربی
 • لیفت سینه
 • ترمیم اسکار
 • فلپ بافتی جزئی

برای کسب نتایج بهتر ، ممکن است ترکیبی از روش های بالا مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، باید این نکته را در نظر داشت که این جراحی (آنکوپلاستی) نتایج و عوارض احتمالی مشابه با جراحی سرطان سینه بدون بازسازی پستان ها دارد و هیچ گونه عوارض اضافی به فرد تحمیل نمی کند.

نکاتی که باید در انتخاب روش عمل بازسازی پستان در نظر گرفت

انتخاب-روش-عمل-بازسازی-پستان

اگر تصمیم شما مبنی بر انجام عمل بازسازی پستان قطعی است، شما هنوز نکات زیادی هست که باید در خصوص آن با پزشک خود مشورت کنید و بر اساس آن تصمیم گیری نهایی خود را انجام دهید. برخی از مواردی که باید با آن توجه کنید عبارتند از:

 • وضعیت سلامتی عمومی ( شامل کلیه مواردی که ممکن است بر سلامتی شما تأثیرگذار باشد مانند مصرف دخانیات یا داروهای خاص)
 • اندازه و موقعیت قرارگیری توده سرطانی
 • اندازه سینه ها
 • روش مورد استفاده در جراحی سرطان سینه (لامپکتومی یا ماستکتومی)
 • لزوم به استفاده از درمان های دیگر به غیر از جراحی (پرتودرمانی و شیمی درمانی)
 • میزان بافت در دسترس (به عنوان مثال، زنان لاغر ممکن است بافت چربی اضافه برای بازسازی پستان نداشته باشند)
 • تصمیم گیری در خصوص بازسازی یک یا هر دو پستان
 • تصمیم گیری در خصوص مدت زمان دوران نقاهت
 • تمایل به انجام یک یا چند جراحی پس از جراحی اصلی بازسازی پستان
 • تأثیرات مختلف جراحی بازسازی پستان بر بخش های دیگر بدن

جراح شما پس از بررسی سوابق پزشکی و وضعیت سلامتی عمومی شما، در خصوص گزینه های مختلفی که برای بازسازی پستان پیش رو دارید با شما صحبت می کند. بهتر است در خصوص ترجیحات فردی و دغدغه های خود با پزشکتان به صورت شفاف صحبت کنید.

آمادگی برای جراحی بازسازی پستان

جراح متخصص زیبایی پستان شما قبل از عمل بازسازی پستان در خصوص دستورالعمل هایی که پیش از انجام عمل باید آن ها را رعایت کنید با شما صحبت می کند. برخی از این نکات عبارتند از:

 • تلاش برای ترک سیگار حداقل شش هفته پیش از جراحی
 • پرهیز از مصرف خود سرانه ویتامین ها ، مکمل های دارویی و غذایی و همچنین داروهای گیاهی
 • پرهیز از استفاده از داروهای ضد انعقاد خون مانند آسپرین و وارفارین
 • پرهیز از خوردن و آشامیدن چند ساعت قبل از جراحی

سعی کنید قبل از جراحی یک همراه با خود به بیمارستان بیاورید تا در صورت لزوم شما در بیمارستان همراهی کند و پس از طی دوران نقاهت در بیمارستان شما را به منزل برساند.

عوارض احتمالی عمل بازسازی پستان

عوارض-احتمالی-عمل-بازسازی-پستان

هر عمل جراحی چه به قصد زیبایی باشد و چه درمانی ، عوارض و ریسک های خود را به همراه دارد و عمل بازسازی پستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از عوارضی که در ادامه به آن اشاره می کنیم در موارد بسیار نادری رخ می دهند. این عوارض عبارتند از:

 • مشکلات ناشی از استفاده از داروهای بیهوشی
 • خون ریزی
 • ایجاد لخته خون یا هماتوم
 • تجمع آب میان بافتی و التهاب و ورم ناحیه تحت جراحی
 • عفونت در محل جراحی
 • خستگی

مشکلاتی که ممکن است پس از جراحی بازسازی پستان رخ دهند عبارتند از:

 • نکروز یا مرگ سلول های بافت پستان، پوست و یا چربی
 • از بین رفتن یا تغییر در میزان حساسیت نوک پستان
 • جابجایی، ترشح و یا پارگی ایمپلنت
 • عدم تقارن سینه ها

یکی از عوارض استفاده از ایمپلنت ها در عمل بازسازی پستان یا ماموپلاستی ، یک نوع بسیار نادر از سرطان به نام لنفوم سلولی آناپلاستیک (ALCL) است که از دسته سرطان های سینه به شما نمی رود. لنفوم سلولی بین هشت الی ده سال پس از قرار دادن ایمپلنت ها رخ می دهد به خصوص اگر سطح ایمپلنت در نتیجه گذر زمان سفت شده باشد. انجام تست های تجویز شده توسط پزشک در موعد مقرر می تواند احتمال ابتلا به لنفوم را کاهش دهد.

ریکاوری پس از عمل بازسازی پستان

احتمالاً بین یک الی دو هفته پس از جراحی بازسازی پستان، بیمار احساس خستگی و بیحالی دارد. این زمان در افرادی که روش فلپ بافت در آن ها استفاده شده است ممکن است طولانی تر شود. بسته به نوع جراحی صورت گرفته برای بازسازی پستان، مدت زمان استراحت در بیمارستان متفاوت است. برای خارج کردن مایعات اضافی از محل جراحی از درن های مخصوص استفاده می شود که در روزهای پس از جراحی ، توسط پزشک برداشته می شوند.
اغلب بیماران بین شش الی هشت هفته پس از عمل بازسازی پستان می توانند به زندگی عادی خود بازگردند. در صورت استفاده از ایمپلنت برای بازسازی پستان ، مدت زمان ریکاوری کوتاه تر از روش فلپ (جابجایی بافت) نیاز است. نکاتی که در طول دوران نقاهت باید آن ها را رعایت کنید عبارتند از:

 • التهاب محل جراحی ، بین شش الی هشت هفته به طول می انجامد. پس صبور باشید و درد و التهاب ناشی از جراحی را تحمل کنید.
 • اسکار یا محل زخم پس از جراحی ممکن است حدود یک سال تا دو سال تا بهبودی کامل طول بکشد.
 • تا شش ماه پس از جراحی به طور مداوم از سوتین های طبی مخصوص استفاده نمایید.
 • در روزهای پس از جراحی به مرور زمان و طبق دستورالعمل های پزشک خود حرکات کششی و ورزشی سبک را انجام دهید.
 • از استعمال دخانیات در روزها و هفته های پس از جراحی پرهیز کنید.

آیا عمل بازسازی پستان می تواند سبب بازگشت سرطان سینه شود

عمل-بازسازی-پستان

مطالعات نشان می دهند که عمل بازسازی پستان هیچ تأثیری در بازگشت سرطان سینه ندارد. علاوه بر این، در صورت بازگشت توده های سرطانی به پستان، سینه های بازسازی شده هیچ مشکلی در تشخیص و درمان مجدد سرطان ایجاد نمی کنند. اگر شما به انجام عمل بازسازی پستان فکر می کنید بهتر است بدانید که این عمل به هیچ عنوان بازگشت دوباره توده های سرطانی را پنهان نمی کند و در فرایند تشخیص و درمان آن اختلالی ایجاد نخواهد کرد.

بهترین روش بازسازی پستان پس از سرطان

در عمل بازسازی پستان از تکنیک‌های مختلفی استفاده می شود یکی از این روشها استفاده از بافت بدن یا فلپ اتولوگ است، روش دیگر استفاده از پروتز و ایمپلنت می‌باشد و در مواردی هر دو روش به طور همزمان به کار گرفته می شود

برای انتخاب تکنیک باید به موارد زیر توجه داشت:

1) شکل محل ماستکتومی

2) درمان هایی که برای بیمار انجام شده از جمله پرتودرمانی 

3) تیپ بدن بیمار 

4) بیماری‌های زمینه‌ای فرد به خصوص بیماری های اتوایمیون، دیابت و بیماری های عروقی

5) سابقه مصرف سیگار 

6) تمایل بیمار 

7) سابقه جراحی‌های قبلی

 به عنوان مثال در افرادی که سابقه پرتودرمانی دارند بهتر است از روش فلپ استفاده شود و یا افرادی که دارای چربی  و پوست اضافی در ناحیه شکم می باشند در آن ها می توان از روش فلپ شکمی استفاده کرد

هزینه عمل بازسازی پستان

هزینه عمل جراحی بازسازی پستان با توجه به تمامی مواردی که تاکنون به آن ها اشاره کردیم بسیار متفاوت است انتخاب روش جراحی، آمادگی های لازم قبل از عمل، علت انجام عمل بازسازی پستان، استفاده و یا عدم استفاده از پروتز پستان و حتی مرکز درمانی که برای انجام این عمل انتخاب می شود می تواند بر میزان هزینه تمام شده عمل بازسازی پستان و هزینه عمل انکوپلاستی موثر باشد که در پایان جلسه مشاوره قبل از عمل با دکتر فرهاد موسی زاده تا حدودی قابل برآورد کردن است. 

مراقبت های پس از عمل جراحی بازسازی پستان و ریکاوری:

1) در این عمل جراحی معمولا برای بیمار جهت تخلیه خونابه و سروما از درن استفاده می شود و تا زمان استفاده از درن بیمار بایستی از استحمام کامل خودداری نماید زمانی که  ترشحات  درن خونی نبوده و میزان ترشحات  کمتر از ۲۰ الی ۳۰ سی سی در شبانه روز باشد  درن توسط جراح معالج کشیده می شود.

2) بیمار می تواند فعالیت های روزانه را به طور طبیعی ادامه داده و ورزش‌های سبک نظیر پیاده روی را انجام دهد .همچنین بایستی نرمشهای مخصوص پس از عمل را انجام دهد، به سمتی که عمل شده نخوابد و از انجام فعالیت سنگین با دست سمت مبتلا اجتناب نماید 

3) سوتین مخصوص پس از عمل را تهیه و به مدت شش ماه استفاده نماید.

انکوپلاستی و بازسازی پستان

oncoplasty

.

انکوپلاستی و بازسازی پستان از جمله عمل هایی هستند که انجام آن ها می تواند پس از ابتلا به سرطان پستان بر کیفیت زندگی بانوان بسیار موثر باشد فقدان پستان در بانوان به عنوان یکی از اعضای اصلی زنانگی عوارض روحی و سایکولوژیک شدیدی را می تواند به دنبال داشته باشد که با عمل جراحی بازسازی این مشکلات حل می‌گردد و حس اعتماد به نفس بیمار و در نتیجه عملکرد و کیفیت زندگی بیمار را بالا خواهد برد. در ادامه به مطالب زیر در قالب ویدیو و مقاله ای از دکتر موسی زاده جراح پستان خواهیم پرداخت:

انکوپلاستی چیست

انکوپلاستی (oncoplasty) در تعریف شامل جراحی زیبایی و جراحی سرطان است درواقع انکوپلاستی انجام هم‌زمان سه عمل جراحی زیبایی، جراحی سرطان و جراحی بازسازی پستان است.

در این عمل تلاش می‌شود در حین عمل جراحی سرطان مداخلات جراحی زیبایی لازم نیز توسط جراح پستان صورت پذیرد و در افرادی کاربرد دارد که علاوه بر سرطان پستان دارای پستان‌های بزرگ، افتاده و یا نامتقارن هستند. اگر پستان‌ها بزرگ باشند حین عمل سرطان ماموپلاستی نیز انجام می‌گیرد و پستان‌ها کوچک می‌گردند، اگر بیمار دارای پستان‌های افتاده باشد عمل ماستوپکسی یا لیفت پستان به‌صورت هم‌زمان با جراحی سرطان برای وی مناسب است و درنهایت اصلاح عدم تقارن بستگی به موقعیت توده و وضعیت پستان‌ها دارد.

.

انکوپلاستی چه مزایایی دارد

انجام عمل انکوپلاستی برای بیمار مبتلابه سرطان پستان چندین مزیت دارد که شاید بتوان بزرگ‌ترین مزیت آن را کاهش چشم‌گیر بار منفی سرطان دانست. استرس ناشی از وجود توده بدخیم در پستان برای بیماران امری غیرقابل‌اجتناب است و علیرغم همه تلاش‌های بنده و دیگر همکاران جراح پستان بیمار فشار روانی زیادی را تحمل می‌کند، در انکوپلاستی زیباتر شدن فرم پستان‌ها پس از عمل بار روانی بسیار مثبتی برای بیمار به ارمغان می‌آورد.

از مزایای دیگر انکوپلاستی می‌توان به تأثیر آن در رادیوتراپی اشاره کرد از جنبه علمی بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند و پستان‌های آن‌ها در طی فرآیند درمان حفظ می‌شود باید تحت پرتودرمانی یا رادیوتراپی قرار بگیرند و بیمارانی که پستان‌های بزرگ دارند ممکن است در حین پرتودرمانی دچار سوختگی پوست پستان یا عوارض مشابه گردند که با انکوپلاستی این مشکل برطرف می‌گردد.

پاسخ به تعدادی از سوالات پرتکرار در مورد بازسازی پستان

 •  آیا در عمل بازسازی پستان نیاز به تعویض پروتز میباشد؟ 

در این نوع عمل ها معمولاً نیاز به تعویض پروتز نمی‌باشد

 • عمل بازسازی پستان در چند مرحله انجام میشود؟

 معمولاً در سه مرحله که در مرحله اول بازی کل پستان، در مرحله دوم بازسازی نوک پستان به همراه قرینه سازی  و در مرحله سوم میکروپیگمنتاسیون جهت رنگ آمیزی  هاله و نوک پستان انجام می شود

 •  قبل از عمل جراحی بازسازی چه مشاوره هایی نیاز است انجام شود؟

 مشاوره با آنکولوژیست معالج و در صورت بیماری زمینه ای مشاوره با پزشک معالج و مشاوره بیهوشی

 • تیشو اکسپندر (Tissue Expander) چیست و چه کاربردی دارد؟

تیشو اکسپندر وسیله‌ای است که در محل ماستکتومی کار گذاشته می‌شود و با تزریق مایع به درون آن در فواصل زمانی مشخص، اندازه آن به‌مرور بزرگ‌تر می‌شود و موجب افزایش طول و اندازه پوست و بافت محل عمل می‌گردد. تیشو اکسپندر در افرادی کاربرد دارد که بافت محل عمل آن‌ها کوتاه و تحت کشش است و گنجایش پروتز یا فلپ برای بازسازی را ندارد، با استفاده از این وسیله و پس از زمان مشخص این امکان فراهم می‌شود.

چند مقاله که می توانید برای مطالعه بیشتر به آن ها رجوع کنید

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5937235/

https://www.breastcancer.org/treatment/surgery/reconstruction

بهترین جراح بازسازی پستان

همانطور که گفته شد عمل بازسازی پستان هم می تواند چند ماه پس از عمل ماستکتومی انجام شود و هم به طور همزمان با جراحی سرطان سینه. برای انتخاب بهترین زمان انجام عمل بازسازی سینه و کسب نتایج رضایت بخش از این عمل، توصیه ما مراجعه به بهترین جراح بازسازی پستان است. در صورت انتخاب یک جراح که هم در عمل های زیبایی و هم در عمل های درمانی سرطان پستان تخصص دارد  شما در واقع با یک تیر دو نشان زده اید و می توانید کلیه جوانب مورد نظر برای انتخاب شیوه جراحی بازسازی پستان را با پزشک خود بررسی کنید.

دکتر فرهاد موسی زاده ، متخصص داخلی و دارنده فلوشیپ جراحی پستان از کانادا با بیش از پانزده سال سابقه در انجام انواع عمل های زیبایی و درمانی پستان ، یکی از بهترین جراحان بازسازی سینه در تهران هستند که آماده ارائه هرگونه مشاوره در این خصوص به بیماران عزیز می باشند.

منابع

©تمامی حقوق متعلق به وب سایت دکتر موسی زاده می باشد.