در این برگه گالری تصاویر مربوط به بازسازی نیپل – آرئول، تیم جراحی دکتر فرهاد موسی زاده قرار می گیرد.

 

nipple-areola-reconstruction-1