نوشته‌ها

تعیین مرحله سرطان پستان و درجه سرطان پستان

درجه بندی و مرحله سرطان

استیج و گرید در سرطان پستان موضوع این مقاله است، میتوانید مصاحبه قسمت چهارم پادکست سرطان پستان با دکتر فرهاد موسی زاده متخصص جراح عمومی لاپارسکوپی و جراح پستان را در مورد آن در بخش پادکست های سلامت پستان سایت بشنوید

آنچه در این مقاله می خوانید:

استیج و گرید در سرطان پستان

1-استیج وگرید سرطان چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

دکتر فرهاد موسی زاده متخصص جراحی پستان در پاسخ به این سوال اینگونه پاسخ دادند : معادل فارسی کلمه stage ، مرحله معنی می‌شود. معادل فارسی کلمه grade ، همان درجه‌ی بیماری است. به عبارتی وقتی می‌گوییم مرحله‌ی بیماری یعنی می‌خواهیم ببینیم، بیماری در مراحل اولیه است یا در مراحل پیشرفته، ولی وقتی که به گرید اشاره می‌کنیم، میزان بدخیمی و شدت بدخیمی سلولهای سرطانی برای ما روشن می‌شود.

به طور کلی چهار استیج وجود دارد، که البته با احتساب استیج صفر می‌توانیم 5 استیج برای سرطان پستان فرض کنیم. در مورد گرید و شدت بدخیمی مثل اغلب بدخیمی های دیگر 3 بدخیمی یا گرید را در نظر می‌گیرم.

استیج و گرید در سرطان پستان

2-مرحله ی بیماری یا استیج بیماری را چه عواملی تعیین میکند؟

عواملی که در تعیین استیج یا مرحله ی بیماری نقش دارند بستگی به این مورد دارند:

 • آیا سلولهای سرطانی تهاجمی هستند یا غیر تهاجمی. به عبارتی Invasive هستند یا In situ .
 • اندازه تومور چقدر هست؟
 • بررسی چگونگی نحوه‌ی انتشار آن: یعنی در حقیقت بررسی کرد که آیا محدود به بافت سینه است یا متا ستاز به غدد لنفاوی و یا به احشاء دور دست مثل کبد، ریه، مغز استخوان، تخمدان، مغز و یا سایر اعضای بدن داده شده است یا خیر .

بنابراین برای اینکه استیج را تعیین کنیم، نیاز است که این اطلاعات را داشته باشیم.

 • استیج صفر: اولین استیج استیج صفر است. در استیج صفر سرطان تهاجمی وجود ندارد و فقط جزء غیر تهاجمی موجود است یا به بیان دیگر فقط دارای جزء in situ( Ductal Carcinoma in situ) است.این مرحله، مرحله‌ی صفر سرطان پستان در نظر گرفته می‌شود. مشروط بر اینکه متاستازی هم در قسمت های دیگر وجود نداشته باشد.

ویژگی های این حالت: سرطان غیر تهاجمی بوده و سلولهای سرطانی از غشای پایه تجاوز نکرده اند و به جایی هم دست‌اندازی پیدا نکرده‌اند. بنابر این استیج صفر است.

 • استیج یک: چندین حالت دارد. معمولاً در استیج یک، اندازه تومور پستان زیر دو سانتی متر است. در حالتی که استیج 1B باشد، ممکن است، فقط غدد لنفاوی که نزدیک تومور سینه هستند مشکل ساز باشند. اکنون در این مقاله ،وارد بحث زیرمجموعه های این استیج نمی‌شویم و سعی می‌کنیم استیج ها را به صورت کلی توضیح بدهیم.
 • استیج دو: اندازه تومور سرطانی پستان بین 2 تا 5 سانتی‌متر است و کمتر از 3 عدد از غدد لنفاوی درگیر هستند.
 • استیج سه: سایز تومور بدخیم پستان ،بزرگتر از 5 سانتی‌متر است و یا بیش از 3 غده لنفاوی زیر بغل درگیر هستند.
 • استیج چهار: ما سرطان پستان متاستاتیک داریم. یعنی سلولهای سرطانی فراتر از بافت پستان و غدد لنفاوی زیر بغل هستند و احشا دور دست مثل کبد، ریه، مغز استخوان، یا حتی مغز را هم درگیر کرده است.

در مورد گرید که میزان و درجه بدخیمی سلولها را نشان می‌دهد باید گفت:

 • گرید یک: در حالتی که گرید یک باشد میزان تقسیم سلولی سلولهای سرطانی خیلی زیاد نیست و شدت بدخیمی آنها کم است.
 • گرید دو: تقسیم سلولی و میزان بدخیمی سلولهای سرطانی متوسط است.
 • گرید سه: میزان بدخیمی سلولهای سرطانی خیلی زیاد است.

به عبارتی ما گرید را زمانی می‌توانیم تعیین کنیم که یک سری از فاکتورها را در آن سلولهای سرطانی زیر میکروسکوپ بررسی کنیم و در صورتی که وجود داشته باشد بر اساس آنها گریدبندی می‌شود و گرید بیماری مشخص می‌شود.

البته به طور کلی مرحله‌ی بیماری و یا استیج بیماری مهم‌تر از گرید بیماری است. توجه ما عمدتاً به استیج بیماری است و بیشتر استیج(مرحله) بیماری است که پیش آگهی بیمار را برای ما تعیین می‌کند. نه اینکه گرید نقش نداشته باشد ولی اگر بخواهیم این دو را مقایسه کنیم استیج مهم‌تر است.

3-روشهای تشخیص سرطان پستان را توضیح دهید؟

پاسخ دکتر موسی زاده به عنوان یکی از بهترین متخصصین جراحی های پستان در تهران ،به این سوال بسیار رایج اینگونه بود : برای تشخیص سرطان پستان اولاً شرح حال از بیمار گرفته می‌شود و پس از بررسی اولیه، معاینه بالینی انجام می‌شود:

 • آیا توده‌ای لمس می‌‌شود یا خیر؟
 • وضعیت غدد لنفاوی به چه صورت است؟

پس یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی پزشک معالج، معاینه بالینی است که باید شرح حال گرفته شود و در کنار روشهای تصویر برداری و روشهای بافت شناسی این امر کمک کننده خواهد بود برای قضاوت بالینی و تشخیص نهایی که صورت می‌گیرد.

البته خوشایند نیست که سرطان را در مرحله‌ای تشخیص دهیم که در امتحان بالینی مشخص شود. ترجیح پزشک این است که قبل از اینکه توده سرطانی قابل لمس شود و یا غده لنفاوی زیر بغل درگیر شده باشد موفق به تشخیص بیماری شود.

پس در مراحل اولیه بررسی سرطان ممکن است در چکاپ بالینی هیچ یافته‌ای وجود نداشته باشد و در این حالت است که روشهای تصویر برداری رادیولوژیست بخصوص افرادی که در فیلد تخصصی تصویر برداری پستان کار می‌کنند بسیار به پزشک کمک می‌کنند.

4-روشهای تصویربرداری مهمی که در تشخیص سرطان کمک می‌کند چیست؟

اولین روش ماموگرافی است. یک ماموگرافی ممکن است برای انجام اسکرینینگ یا غربالگری صورت بگیرد که در خانم‌های بالای 40 سال بصورت سالیانه توصیه می‌شود. به این ماموگرافی اسکرینینگ می‌گویند.

دومین روش ماموگرافی تشخیصی یا Diagnostic Mammography است .

ماموگرافی تشخیصی زمانی گرفته میشود که توده ای لمس شده و بیمار جهت انجام ماموگرافی اقدام کرده تا ماهیت توده را از نظر تصویر برداری به متخصص نشان دهد. تا بتوان قضاوت دقیق‌تری‌در مورد بیمار داشت.

سن ماموگرافی اسکرینینگ در کشورهای مختلف بر اساس سیاستهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. اصولاً سن 40 سال را سن مناسبی برای انجام ماموگرافی اسکرینینگ می‌دانند که باید به صورت سالیانه انجام می‌شود.

برای ماموگرافی تشخیصی محدودیت سنی نداریم. ممکن است شخصی سی سال داشته باشد و باید ماموگرافی را انجام داد. چون در این حالت توده لمس میشود. زمانی گفته میشود که ماموگرافی اسکرینینگ بعد از 40 سال تعیین می شود که هیچ توده‌ای لمس نشود. چون این کار برای چکاپ انجام می‌شود.

استیج و گرید در سرطان پستان

در شرایطی که شک به سرطان پستان ( برست کنسر ) وجود دارد فرد حتماً باید ماموگرافی را انجام بدهد.

تعدادی از افراد هستند که می‌گویند که ما سن پایینداریم زیر 40 سال داریم چرا باید ماموگرافی انجام بدهیم؟ ما اینجا تایید میکنیم که ماموگرافی اسکرینینگ محدودیت سنی دارد. ولی زمانی که مشکوک به سرطان هستیم ماموگرافی تشخیصی حتما باید انجام شود و محدودیت سنی ندارد.

دومین روش تشخیصی کمک کننده در کنار ماموگرافی سونوگرافی است. سونوگرافی هر دو پستان و زیر بغل فاکتور مهمی است.

سونوگرافی در کنار ماموگرافی بسیار ابزارکمک کننده‌ای است و اندازه غده سرطانی پستان را مشخص می‌کند. موقعیت تومور در بافت آلوده به کنسر را دقیق‌تر برای ما روشن می‌کند. وضعیت غدد لنفاوی زیر بغل را روشن می‌کند تا حدی بر اساس معیارهای سونوگرافی می‌شود تشخیص داد که آیا غدد لنفاوی درگیری دارد یا خیر؟

یک مزیت دیگر سونوگرافی این است که محدودیت سنی ندارد. چون اشعه اولتراسوند مضر نیست و نگرانی بابت اشعه وجود ندارد ، و در سنین بسیار پایین هم قابل انجام است.

در سونوگرافی گهگاه نمی‌دانیم این توده واقعاً توپر است یا کیستیک است. سونوگرافی می‌تواند توده توپر را از کیست تشخیص بدهد.

کیست‌ها ضایعات یا توده‌هایی هستند که یک جدار دارند و داخلشان مایع است. سونوگرافی برای افتراق توده توپر از کیست بسیار به پزشک کمک می‌کند.

روش دیگری که به آن اشاره می‌شود، ام آر آی پستان هست. ام آر آی پستان معمولاً بدون تزریق کنتراست وریدی انجام می‌شود.

ماده حاجب یا کنتراستی که در ام آر آی بکار می‌رود عوارضش کمتر از کنتراستی است که در سی‌تی‌اس‌کن یا ایکس‌ری استفاده می‌شود.

ولی در بعضی مواقع هم انجام ام آر آی مجاز نیست.

Breast-ultrasound

تصویر برداری ام آر آی مضر نیست. و محدودیت سنی هم نمی‌شود برای آن قائل شد و در هر سنی قابل انجام است. بخصوص انجام ام آر آی در افرادی صورت میگیرد که سابقه‌ی فامیلی ابتلا به سرطان پستان (غده بدخیم سینه )دارند. همچنین افرادی که در سنین پایین هستند و مشکوک به سرطان سینه هستند در این افراد ماموگرافی به خاطر چگالی بالای بافت، سفت بودن و قوام پستان محدودیت‌هایی دارد و ممکن است ام آر آی برایش در نظر گرفته شود.

از طرفی باید دید که ضایعه در یک یا در چند جای سینه است و به عبارتی مولتی فوکال یا مولتی سنتریک نباشد. در این حالت هم ام آر آی بسیار نقش کمک کننده و موثری دارد. در نهایت تشخیص سرطان پستان تشخیص میکروسکوپیک است. یعنی روشهای تصویربردای همه می‌توانند پزشک جراح پستان را به تشخیص نزدیک تر کنند. ولی زمانی می‌شود سرطان پستان و بدخیمی را به یک پستان نسبت داد که سلولهای سرطانی زیر میکروسکوپ دیده شوند.

پس تشخیص قطعی سرطان پستان تشخیص بافتی و نمونه برداری بافتی است. سلولها زیر میکروسکوپ بررسی می‌شوند و همکاران پاتولوژیست بعد از رنگ آمیزی‌های متعدد، برای جراح مشخص و تعیین می‌کنند که آیا سلولها بدخیمی دارند یا ندارند و میزان و درجه بدخیمی آنها و گرید سلولهای سرطانی به چه صورت است.

تا زمانی که تشخیص بافت شناسی وجود نداشته باشد به هیچ وجه به صورت قطعی نمی‌توان به بیمار گفت که دچار سرطان پستان شده است.

Mammography

5- بایردز (BIRADS) چیست؟

یک نکته ای که در مورد روشهای تصویر برداری وجود دارد و دانستن آن مفید است عنوان کرایتری‌های بایردز(BIRADS) است که بر اساس آن تصویر برداری ،احتمال بدخیمی را می‌توان حدس زد.

بایردز ممکن است از صفر تا شش باشد:

 • بایردز صفر: زمانی که بایردز صفر است یعنی اینکه روشهای تشخیصی تصویربرداری ناقص است و یک روش دیگر باید صورت پذیرد که بشود اظهار نظر کرد.
 • بایردز یک: یعنی هیچ ضایعه‌ای در پستان وجود ندارد.
 • بایردز دو: یعنی یک ضایعه‌ای در پستان وجود دارد که خوش‌خیم باشد.
 • بایردز سه: ممکن است دو درصد تا سه درصد موارد احتمال بدخیمی وجود داشته باشد.
 • بایردز چهار: که خودش سه حالت دارد بایردز 4A -4B و4C

بایردز 4A : ده درصد موارد ممکن است بدخیمی وجود داشته باشد و وقتی به بایردز4C میرسد احتمال بدخیمی به 50 درصد میرسد.

 • بایردز پنج: زمانی که رادیولوژیست اشاره می‌کند، احتمال بدخیمی بالای 90 درصد است. هر چند به طور قطعی و صددرصد نمی‌شود در بایردز پنج ، چنین اظهار نظری داشت . 90 درصد موارد بدخیمی بر اساس یافته‌های تصویر برداری وجود دارد.
 • بایردز شش : یعنی تشخیص بیمار قطعی شده است. یعنی تشخیص بافت شناسی وجود دارد . بیوپسی انجام شده و سلولها زیر میکروسکوپ بررسی شده‌اند و قطعی مشخص شده است که سلولهای بدخیم در آن نمونه‌برداری وجود دارد.

6-روشهای مختلف بایوپسی یا نمونه ‌برداری

نمونه برداری ممکن است به روش جراحی و یا با هدایت تصویربرداری انجام شود. زمانی که به روش جراحی نمونه برداری انجام شود هر عضوی از جمله سینه، ممکن است این توده به صورت کامل برداشته و بعد جهت بررسی برای پاتولوژی ارسال شود. به این روش جراحی اکسیژنال بایوپسی (یعنی اکسیزیون کامل تومور یا برداشتن کامل تومور) می‌گویند.

روش دیگر جراحی زمانی است که قسمتی از توده برداشته و جهت پاتولوژی ارسال می‌شود به این روش جراحی اینسیژنال بایوپسی می‌گویند. این نمونه ها که با روش جراحی برداشته میشوند ممکن است که حین عمل برای پاتولوژی ارسال شوند .یک روش برای تشخیص سریع وجود دارد که به آن فروزن سکشن(frozen section biopsy) می‌گویند. که با یک دستگاه مخصوص آن تومور سریعاً فریز می‌شود و برش‌های لازم تهیه می‌شود و بعد زیر میکروسکوپ بررسی می‌شود و بر اساس آن حین عمل جواب توسط پاتولوژیست اعلام میشود .

روشهایی که با کمک تصویربرداری انجام می‌شود ممکن است با کمک سونوگرافی انجام شود. یعنی با سونوگرافی توده دیده می‌شود و یک سوزن مخصوص در مرکز آن توده زده و نمونه جهت پاتولوژی ارسال می‌شود.

این حالت را بایوپسی با گاید سونو می‌گویند.

حالت دوم در ضایعاتی است که توده در ماموگرافی دیده می‌شود و در سونوگرافی دیده نمی‌شود. و آن موقع اگر با هدایت ماموگرافی نمونه برداری انجام شود آن را بایوپسی با گاید ماموگرافی یا بایوپسی با هدایت ماموگرافی می‌گویند. در مواردی ضایعات نه در ماموگرافی دیده می‌شود، نه در سونوگرافی و صرفا در ام آر آی دیده می شود. آنگاه با هدایت ام آر آی ممکن است بایوپسی انجام شود که در این حالت به آن ام آر آی بایوپسی گفته می‌شود.

استیج و گرید در سرطان پستان

در بایوپسی که با کمک روش تصویربرداری انجام می‌شود با هدایت تصویربرداری، نمونه برداری را انجام می‌دهند. ممکن است در بایوپسی از سرنگهای معمولی استفاده کنند. به عبارتی FNA انجام بدهند. یا ممکن است با یک سوزن‌های مخصوصی که قطورتر است و وسط آنها خالی است، نمونه برداری را انجام بدهند و یک مقدار از بافت هم با این سوزنها برداشته می‌شود. به این روش از نمونه برداری Core Needle Biopsy گفته میشود مخفف CNB که ارزش تشخیصی بسیار بالاتری نسبت به FNA دارد.

به این دلیل که خود بافت هم برداشته می شود اف ان ای برای تومور پستان توصیه نمی‌شود. اگر لازم باشدکه با گاید سونوگرافی اف ان ای انجام شود بیشتر برای تشخیص متاز ساز غدد لنفاوی زیر بغل از این روش استفاده می‌شود.به طور کلی اف ان ای را برای نمونه برداری متاز ساز زیر بغل استفاده می‌کنیم.

در هر سه روش یعنی سونوگرافی، ماموگرافی و ام آر آی ترجیح این است که کورنیدل بایوپسی انجام شود.

یک روش دیگر و یک سوزن مخصوص دیگر هم وجود دارد با یک دستگاه مخصوصی که سوزن قطورتری نسبت به کورنیدل دارد انجام شده و بافت بیشتری را برمی‌دارد. در واقع بافت را برداشته و خرد کرده و بعد وکیوم می‌کند. این روش را Vacuum Assisted Biopsy می‌گویند. که با کمک سوزن مخصوص انجام میشود و ممکن است با گاید سونوگرافی صورت گیرد و هم در مواردی با گاید ماموگرافی انجام شود.

7-جمع بندی مطالب

برای تشخیص تومور و بدخیمیهای پستان علاوه بر شرح حال و معاینه‌های بالینی روش‌های تصویربرداری انجام میشود و ممکن است بیمار جهت انجام بایوپسی و تشخیص قطعی برای بیماری، اقدام کند.

در بعضی موارد جراح پستان تشخیص می‌دهد که بایوپسی نیاز و در بعضی موارد نیاز ندارد. این قضاوت بالینی جراح پستان است که برای چه بیماری چه چیز را پیشنهاد کند.

در هر صورت تأکید بر این است که سرطان پستان اگر در مراحل ابتدایی یعنی قبل از اینکه توده لمس شود تشخیص داده شود، درمان سرطان پستان کاملا امکان پذیر است و با مراجعه بموقع اجازه ندهید با یک تومور پیشرفته بدخیم پستان به نزد پزشک بروید. بیمار باید تحت نظر یک متخصص زنان یا جراح پستان بوده تا بررسی های اسکرینینگ را برایشان انجام بدهند.افراد باید با دیدن کوچکترین ضایعه مشکوک حتماً به جراح پستان مراجعه نمایند که به موقع درمان شود. هرچه تشخیص بیماری زودتر داده شود و استیج بیماری پایین‌تر باشد طبیعتا درمان‌های بعدی محدودتر، کمتر و همچنین عوارض کمتر و درصد بهبودی بیشتری خواهد داشت.

در صورت تمایل فایل پی دی اف این مقاله رو می توانید از اینجا دانلود کنید.

درجه بندی سرطان پستان و مرحله سرطان پستان

روش های تشخیص سرطان

قسمت چهارم پادکست سرطان پستان با دکتر فرهاد موسی زاده متخصص و جراح پستان، متخصص جراحی عمومی و لاپارسکوپی با موضوع استیج ،گرید و روش های تشخیص سرطان پستان

آنچه در این پادکست خواهید شنید:
1- استیج وگرید سرطان چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
2- مرحله ی بیماری یا استیج بیماری را چه عواملی تعیین میکند؟
3- روشهای تشخیص سرطان پستان را توضیح دهید؟
4- روشهای تصویربرداری مهمی که در تشخیص سرطان کمک می‌کند چیست؟
5- روشهای مختلف بایوپسی یا نمونه‌برداری
6- جمع بندی مطالب

می توانید متن محتوای این پادکست را در مقاله استیج و گرید در سرطان پستان مطالعه بفرمایید.

 

عوامل ابتلا به سرطان پستاندر پادکست های قبلی توضیحاتی در مورد سرطان پستان، نشانه‌ها و علل ایجاد کننده سرطان برست مانند عوامل ارثی و همینطور بررسی انواع سرطان پستان را ارائه دادیم.اکنون در این مقاله در مورد موارد زیر صحبت خواهیم کرد .

آنچه در این پادکست مطرح می شود و در این مقاله خواهید خواند:

1-ریسک فاکتورها و عوامل مستعد کننده سرطان پستان چیست؟

2-برای پیشگیری از ابتلا ء به سرطان پستان چه نکاتی را باید مد نظر گرفت؟

 


1) ریسک فاکتورها و عوامل مستعد کننده سرطان پستان چیست؟

 

ریسک فاکتورها و عوامل مستعد کننده سرطان پستان از جمله مباحث بسیار مهمی است که هر فردی باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد.بسیاری از افراد  هستند که هیچ‌گونه ریسک فاکتوری ندارند، ولی مبتلا به سرطان پستان می‌شوند.

اما  عوامل و خطر هایی  هم هستند که در این بحث به آنها اشاره می‌کنیم. این ریسک فاکتورها باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان می‌شوند. بعضی از این عوامل در حیطه اختیارات ما  نیست و ما نمی‌توانیم دخل و تصرفی در آنها داشته باشیم. مثل سن، جنسیت و سابقه‌ی فامیلی.

 

اما دسته ای دیگر وجود دارند  که ما می‌توانیم در ایجاد آنها نقش داشته باشیم. بعنوان مثال چاقی یا عدم استفاده از الکل.

اکنون به بررسی جداگانه هر یک از عوامل می پردازیم.

جنسیت

 سرطان پستان اغلب در خانم ها بروز می‌کند. یعنی ازهر 100 مورد سرطان پستان یک مورد در آقایان هست و 99 مورد در خانم ها اتفاق می‌افتد.

افزایش سن

 هرچه سن بالاتر برود خطر ابتلا به تمامی سرطانها از جمله  انواع سرطان های پستان بیشتر می‌شود.

 بعضی از مشکلات پستان

 این مشکلات با بیوپسی مشخص می‌شوند از دلایل دیگر سرطان زا برای کنسر برست هستند. بعنوان مثال ADH یا LCIS. این دو مورد از عواملی هستند که اگر در فرد وجود داشته باشد، خطر ابتلا به سرطان پستان در آن فرد بسیار  بیشتر می‌شود.

 

 

سرطان پستان

 سابقه‌ی سرطان پستان درفرد

 فردی که یکی از سینه‌هایش دچار سرطان پستان (سرطان سینه) بوده، در مورد سینه دیگر بیشتر در معرض ابتلا مجدد به کنسر پستان قرار دارد.

سابقه‌ی فامیلی

 بخصوص در فامیل درجه یک که شامل مادر، خواهر، برادر، پدر و فرزندان می‌شود. و همین‌طور سابقه‌ی فامیلی در فامیل درجه‌ی دو (شامل خاله،‌ دایی،‌ عمه، عمو، خواهرزاده و برادرزاده میشود و یک سطح عقب تر است)

اگر سابقه ی خانوادگی در فامیل درجه‌ی یک یا دو وجود داشته باشه خطر ابتلا به سرطان پستان بیشتر می‌شود.

موتاسیون یا جهش ژن برک وان(BRCA1) و برک تو(BRCA2)

که در صورت وجود این جهش، ممکن است این ژن آسیب دیده از والدین به کودکان منتقل شود.

 سابقه‌ی پرتو درمانی به قفسه سینه یا ناحیه‌ی پستان

 بعنوان مثال افرادی که سابقه‌ی ابتلا به لنفوم از جمله هوجکین دارند و برای درمان بیماری شان پرتو درمانی گرفته‌اند. در این افراد هم خطر ابتلا به سرطان پستان بیشتر است. بخصوص اینکه اگر در دوران کودکی و جوانی این سابقه را داشته‌اند.

 چاقی

 که از جمله عواملی است که فرد می‌تواند با جلوگیری از چاق شدن ریسک ابتلا به سرطان را کاهش دهد.

 نژاد سفید

 اصولا نژاد سفید بیشتر مستعد سرطان پستان نسبت به نژاد سیاه و نژاد زرد است.

سابقه‌ی پریود زودرس  یا منارک(آغاز اولین قاعدگی)زیر دوازده سال

اگر فردی این سابقه را داشته باشد خطر ابتلا به کنسر برست در وی بیشتر می‌شود. یا اینکه مونوپوزش در سنین بالاتر باشد. یعنی دیرتر یائسه شود، این افراد هم خطر ابتلاشان به سرطان سینه بیشتر است.

 اولین زایمان فرد در سن بالای 30 بخصوص 35 سال باشد.

 این افراد هم بیشتر مستعد ابتلا به توده سرطانی پستان هستند. بنابراین توصیه‌ی ما به این افراد این است که اگر تمایل به بارداری دارید، در سنین زیر30 سال باردار شوید.

 نداشتن حاملگی

 افرادی که سابقه‌ی بارداری ندارند، خطر ابتلاءشان به سرطان سینه بیشتر هست.

دیابت

  در افراد دیابتیک خطر ابتلا به بافت سرطانی سینه هم بیشتر است.

مصرف الکل و مشوربات الکلی و همچنین مصرف دخانیات

 طبیعتاً یکی از ریسک فاکتورها استفاده از این نوشیدنی ها و سیگار است  که در اغلب سرطانها از جمله کنسر برست هم مشهود است.

 مصرف هورمون‌ها بعد از منوپوز 

این عامل ریسک زا بسیار مهم تلقی می شود . پزشک متخصص پستان باید همواره به بیماران گوشزد کنند  که مصرف داروهای استروژن یا پروژسترون گرچه یک سری محاسن دارند، ولی از جمله اثرات سو آن ها ،   افزایش خطر ابتلا به سرطان پستانی است.

 

2) برای پیشگیری از ابتلا ء به بافت آلوده به غده سرطان زا در پستان ،چه نکاتی را باید مد نظر گرفت؟

در خصوص پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه، از آنجایی که علت قطعی این بیماری  مشخص نیست، طبیعتاً پیشگیری به صورت کامل امکان پذیر نیست.

 ولی به هر حال ما می‌توانیم از مراحل پیشرفته این عارضه پیشگیری کنیم. از پزشک معالجتان درخواست کنید که در مورد برنامه های غربالگری یا اسکرینیگ و تشخیص زودرس سرطان پستان توضیحات لازم را به شما بدهد. همچنین در مورد محاسن و مخاطرات اسکرینیگ، انجام ماموگرافی سالیانه بعد از 40 سالگی  و در صورت نیاز سونوگرافی هم حتماً به شما توضیحات لازم را بدهند.

 این کار باعث می شود که بیماری سرطان در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود. همین طور که قبلاً هم اشاره کردیم، هرچه  کنسر در مراحل ابتدایی‌تر تشخیص داده شود، درمان  قطعی بیشتری خواهد داشت و راحت تر خواهد بود. در مراحل اولیه شما ممکن است نیاز به شیمی درمانی نداشته باشید و در مواردی نیاز به پرتو درمانی هم نداشته باشید و باعث می‌شود که از موارد پیشرفته جلوگیری شود. این نتیجه تنها با برنامه‌های اسکرینینگ مداوم که باید انجام شود حاصل میگردد.

 

سرطان پستان

تغییرات در لایف استایل فرد درگیر شونده یا عادت های زندگی روزمره نیز می‌تواند سبب کاهش خطر در بیمار سرطانی شود.  توصیه پزشکان به بیماران این است که  که حتماً حداقل در روز 30 دقیقه ورزش هوازی  پیاده روی ، شنا، طناب، دویدن در برنامه هفته خود داشته باشند و مصرف الکل حتی‌المقدور نداشته باشند. ترجیحا هورمون‌تراپی بعد از یائسگی  نداشته باشند. بخصوص در افراد پرخطر و افرادی که سابقه‌ی فامیلی دارند. وزن کنترل شده  و مانع بالارفتن  BMI بدن شوند. چاقی یکی از عوامل مستعد کننده انواع سرطان ها ازجمله سرطان پستان می‌شود.

رژیم غذایی سالم و مناسب داشته باشند و غذاهای سرخ کردنی و فست فود و غذاهایی که مواد نگهدارنده دارند کمتر مصرف کنند.

رژیم‌های مدیترانه‌ای رژیم‌های مفیدی است که اغلب سبزیجات، میوه‌ها و حبوبات دارند و می‌تواند رژیم سالمی باشد. مصرف روغن زیتون زیاد در این رژیم بسیارمفید است. مصرف انواع آجیل ( اگر شور نباشد که عوارض قلبی و عروقی را ایحاد نکند)  به دلیل داشتن  چربیهای مفید  ،رژیم مناسبی برای افراد بشمار می رود.

 روغن زیتون و روغن ماهی بسیار  مفید هستندماهی بسیار تغذیه مناسبی است که خطر ابتلا به انواع سرطانها از جمله سرطان پستان را کمتر می‌کند.

گوشت قرمز کمتر مصرف شود. مصرف بیش از حد گوشت قرمز می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پستان و سرطان‌های

گوارشی و کولون را بیشتر ‌کند.

البته بعضی پزشکان عقیده دارند گوشت قرمز مصرف نشود. و برخی عکس این مورد را  معتقدند. و اعلام میدارند اگر در حد معقول حدود 60 گرم در روز مصرف شود مشکلی ایجاد نمی‌کند.  مورد دیگر پیشگیری از سرطان پستان که به آن اشاره میکنیم یا Risk Reduction  که در افراد با ریسک بالا بهتر است داشته باشیم. روشهایی وجود دارد که در  افراد پر خطر می‌شود تا حدی خطر ابتلا را کاهش داد‌.

یعنی دارویی به آنها داده می‌شود که تا حدی از سرطان پستان جلوگیری می‌کند.شایع‌ترین دارو، تاموکسیفن میباشد که در این افراد ممکن است برای مصرف نصف دوز افرادی توصیه شود که مبتلا به سرطان پستان شده اند. یعنی اگر در فردی که مبتلا به سرطان پستان شده است 20میلی‌گرم تجویز شود  در این افراد  10 میلی‌گرم توصیه می‌شود.

 

سرطان پستان

عوامل ابتلا به سرطان پستان و راه های پیشگیری

روش دیگر روش جراحی پروفیلاکتیو یا پیشگیرانه است یا روشهای جراحی پری ونتیو که در مورد تکنیک های جراحی هم توضیحات لازم هم ارائه خواهد شد. بعنوان مثال در افرادی که خطر ابتلای بالای سرطان پستان دارند، سینه‌های فرد برداشته  میشود.

که در پادکست های بعدی به طور کامل به این مطالب خواهیم پرداخت، با اشتراک این مقاله و معرفی پادکست های کلینیک مجازی سلامت پستان به اطرافیان خود به ارتقا سطح آگاهی بانوان جامعه کمک کنیم.
در صورت تمایل می توانید فایل پی دی اف این مقاله را از اینجا دانلود نمایید.

دغدغه های بیماران مبتلا به سرطان پستان در هنگام شیوع کرونا

کرونا ویروس و سرطان پستان

 

بیماری های پستان و شیوع کرونا

 

 ویروس کرونا و شیوع آن در سطح جهانی تمامی فعالیت های روزمره ما انسان ها را تحت شعاع قرار داده است و موجب اضطراب و نگرانی در تمامی جوامع شده است در این بین برخی افراد جز گروه های پرخطر دسته بندی شده و باید بیش از دیگران از سلامتی خود صیانت کنند، افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای جز این دسته از افراد محسوب می گردند مطلبی که امروز به آن اشاره خواهیم کرد دغدغه ها و نگرانی های بیماران مبتلا به سرطان و دیگر بیماری های پستان در زمان شیوع ویروس کرونا است.

بخشی از نکات اختصاصی که افراد مبتلا به بیماری های پستان باید در هنگام شیوع کرونا رعایت کنند در ویدیو و توسط دکتر فرهاد موسی زاده جراح پستان بیان خواهد شد همچنین مقاله ای تحت عنوان چگونه از خود و دیگران مراقبت کنیم که توسط مرکز جهانی کنترل بیماری ها CDC  در مورد ویروس کرونا منتشر شده است آماده شده و می توانید در ادامه مقاله  مطالعه فرمایید.

نکات اختصاصی برای بیماران مبتلا به بیماری ها و سرطان پستان

 

.

– این ویدیو قبل از عید ضبط شده است، مطب در ایام عید تعطیل می باشد و باز شدن مجدد مطب بستگی به شرایط کنترل اپیدمی کرونا حدودا در اواسط اردیبهشت خواهد بود و تا زمان باز شدن مطب در پیج اینستاگرام به صورت صوتی و لایو پاسخگوی عزیزان خواهم بود، می توانید سوالات و نظرات خود را در پایان این مقاله مطرح کنید.

– تمامی عمل های زیبایی مانند ماموپلاستی و پروتز پستان به پس از کنترل ویروس کرونا موکول می گردد.

– عزیزانی که عمل جراحی سرطان پستان شده اند پس از ویزیت آنلاین در صورت نیاز هماهنگی های لازم برای رسیدگی به وضعیت آن ها در بیمارستان  انجام خواهد شد

– عزیزانی که به دلیل توده خوش خیم عمل جراحی داشته اند مراجعه حضوری به بیمارستان و مطب در مورد ایشان توصیه نمی شود و می توانند در صورت ضد آب بودن پانسمان استحمام داشته باشند و بین ده روز تا دوهفته پس از عمل خودشان پانسمان را بردارند و در صورت هرگونه مشکل به صورت آنلاین مشاوره دریافت کرده و ویزیت را به بعد از تعطیلات موکول نمایند.

– عزیزانی که برای چکاپ تشریف می آورند و زمان چکاپ دوره ای آنها مصادف با زمان شیوع کرونا می باشد توصیه می شود برای سلامتی خودشان و بیماران دیگر خصوصا بیمارانی که در حال انجام شیمی درمانی هستند و سیستم ایمنی آن ها ضعیف است، از مراجعه حضوری خودداری کرده و پس از کنترل بیماری مراجعه بفرمایند.

– بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار دارند در صورت امکان بدون همراه به مراکز درمانی مراجعه نمایند. رعایت این مورد در صورتی که توسط تمامی بیماران رعایت شود در شرایط شیوع ویروس کرونا می تواند تراکم جمعیت در این مراکز را به شدت کاهش داده و ضامن سلامتی خود بیماران باشد.

– بیمارانی که دارای پورت ورید مرکزی برای شیمی درمانی هستند بستگی به وضعیت درمانی خود دو انتخاب متفاوت دارند در صورتی که هنوز در حال درمان بوده و از پورت خود استفاده می کنند باید هر سه الی چهار هفته یک بار با رعایت اصول حفاظت شخصی مانند پوشیدن ماسک و دستکش به مراکز درمانی مراجعه و پورت خود را هپارینه نمایند تا مانع لخته شدن و ناکارآمد شدن پورت گردند. اما در صورت اتمام درمان و عدم نیاز به پورت نیاز به مراجعه مداوم نبوده و می توانند پس از تعطیلات برای بررسی وضعیت پورت و خارج کردن آن مراجعه نمایند.

– افرادی که به تازگی توده ای در پستان های خود لمس کرده یا نتیجه تصویربرداری آن ها مشکوک گزارش شده است می توانند حضوری مراجعه نمایند که همچنان توصیه می شود با حداقل همراه باشد و در صورت بسته بودن مطب می توانند مشاوره انلاین دریافت نمایند.

در ادامه مقاله ای تحت عنوان How to Protect Yourself & Others از سایت CDC آمریکا  در مورد شرایط شیوع ویروس کرونا برای شما عزیزان آورده شده:

فاصله گذاری اجتماعی و شیوع ویروس کرونا

 

فاصله گذاری اجتماعی

 

– در حال حاضر واکسنی برا ویروس کرونا وجود ندارد.

– بهترین راه پیشگیری از بیماری اجتناب از قرار گرفتن در معرض ویروس است.

 این ویروس عمدتا به صورت فرد به فرد درموارد زیر منتقل می شود:

– بین افرادی که در ارتباطات خود فاصله اجتماعی استاندارد یعنی شش فوت یا 180 سانتی متر را رعایت نمی کنند.

– از طریق دراپلت یا ترشحات تنفسی که افراد هنگام صحبت کردن، سرفه یا عطسه تولید می کنند.

– این ترشحات در صورت عدم رعایت فاصله اجتماعی مطمئن بین افراد روی صورت فرد مقابل می نشیند و حتی ممکن است در اثر تنفس مستقیم به ریه منتقل گردد.

– این ویروس حتی توسط افراد به ظاهر سالم نیز منتقل می شود به این گروه از افراد << ناقل سالم >> گفته می شود.

در هنگام شیوع کوید-19 هر یک از ما باید:

* دستان خود را در دفعات مکرر بشوییم

 

شستشوی مکرر دست ها

 

– برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا دستان خود را به دفعات با آب و صابون و به مدت حداقل بیست ثانیه بشویید، خصوصا پس از حضور در اماکن عمومی، دست زدن به بینی، عطسه و سرفه.

– اگر آب و صابون در دسترس نیست از یک محلول ضدعفونی دست که حداقل حاوی شصت درصد الکل باشد استفاده کنید،دستان خود را به هم بمالید تا کاملا به محلول آغشته شود و تا خشک شدن محلول به مالیدن دست ها روی یکدیگر ادامه دهید.

– قبل از شستن دستها از دست زدن به بینی، دهان و چشم ها خودداری نمایید.

* از ارتباطات نزدیک و حضوری خودداری نماییم

– در حد امکان #در_خانه_بمانید و از ارتباط حضوری خودداری کنید.

 – در صورت ارتباط حضوری فاصله مطمئن را رعایت کنید به خاطر داشته باشید بسیاری از افراد ناقل هیچ‌گونه علائم ظاهری ندارند.

– فاصله خود را با افرادی که در صورت ابتلا در معرض خطر بروز شدید بیماری هستند  مانند افراد مسن حفظ کنید شاید شما ناقل باشیم.

* مراقب باشیم عامل شیوع کرونا نشویم

 

شیوع کرونا فرد به فرد

 

– در مواردی که وارد یک جمع می شوید حتماً از ماسک استفاده کنید شما می توانید بدون علائم بالینی ناقل بیماری باشید.

– همه افراد در هنگام حضور در محافل و معابر عمومی مانند زمان رفتن به خرید ملزم به استفاده از ماسک هستند.

– افراد زیر دوسال افراد دارای مشکل تنفسی افراد غیر هوشیار و هر فردی که بدون کمک قادر به برداشتن ماسک نیست نباید از ماسک استفاده کند.

– ماسک های مورد استفاده کادر درمان در محل کار باید فیلتر دار و دارای استانداردهای لازم باشد.

– هدف از زدن ماسک در حالت عادی جلوگیری از بیمار شدن دیگران توسط شماست  – ماسک جایگزین فاصله‌گذاری اجتماعی نمی شود حتماً فاصله ایمن ۱۸۰ سانتی متری را رعایت کنیم.

* در هنگام عطسه و سرفه جلوی صورت خود را بگیریم

– اگر در یک محل عمومی حضور ندارید و ماسک روی صورت خود ندارید در هنگام عطسه و سرفه حتما دهان و بینی خود را با یک دستمال بپوشانید و یا از ناحیه داخل آرنج خود استفاده کنید.

– دستمال استفاده شده را در سطل آشغال دردار بیندازید سپس به دستهای خود  با آب و صابون و یا محلول دست حاوی حداقل ۶۰ درصد الکل بشویید.

* پاکسازی و ضدعفونی سطوح

– سطوحی که به صورت روزانه و مکرر لمس می شوند را ضدعفونی کنید مانند میز، زنگ در، دستگیره در، کلیدهای برق، تلفن، سینک ها و غیره….

– اگر این سطوح کثیف بودن اطلاعات با آب و صابون آنها را تمیز و سپس از محلول ضدعفونی استفاده کنیم.

در پایان دوران شیوع کرونا دنیا جای بهتری خواهد بود پس به امید روزهای بهتر مراقب یکدیگر باشیم

* استفاده و انتشار این مطلب با ذکر منبع موجب افزایش آگاهی جامعه شده و بلامانع است*

روش های مختلف بیوپسی پستان و کاربردهای آن

breast-biopsy

.
.
 بیوپسی به برداشتن قسمتی از بافت و ارسال آن به آزمایشگاه جهت بررسی‌های مولکولی و بافتی گفته می‌شود، بافتی که برای بررسی ارسال می‌شود می‌تواند از قسمت‌های سطحی و بیرونی بدن و یا از اجزای داخلی بدن باشد. به‌طورکلی در طب هر بافتی که از بدن جدا می‌شود حتی درصورتی‌که ظاهر مشکوک و غیرطبیعی نداشته باشد باید برای بررسی‌های لازم به‌عنوان نمونه بیوپسی به آزمایشگاه ارسال شود، در بسیاری از موارد توده خارج‌شده از بدن به‌طور واضح خوش‌خیم می‌باشد اما به دلیل همین قانون پزشکی جراح نمونه را برای بررسی ارسال می‌کند این مسئله نباید در بیمار ایجاد نگرانی و اضطراب نماید، متخصصین پاتولوژی با استفاده از رنگ‌آمیزی‌های مختلف ماهیت و جنس بافت را بررسی و نتیجه را تحت عنوان پاسخ بیوپسی ارائه می‌دهند.

انواع روش‌های بیوپسی پستان

بیوپسی به‌طورکلی و خصوصاً در مبحث بیماری‌های پستان به دو شکل کلی امکان‌پذیر است:

– روش‌های غیر جراحی

– روش‌های جراحی

روش‌های غیر جراحی با بی‌حسی موضعی و روش‌های جراحی با بیهوشی انجام می‌گیرد.

 

نمونه برداری با سونوگرافی

 

روش‌های غیر جراحی بیوپسی پستان

توصیه می‌شود روش‌های غیر جراحی بیوپسی با هدایت تصویربرداری انجام گیرد در مورد روش‌های تصویربرداری که در مطالب گذشته و تحت عنوان روش های درمان سرطان پستان چیست؟ توضیحاتی داده‌شده بود که شامل سونوگرافی، ماموگرافی و MRI است. اگر ضایعه یا توده توسط سونوگرافی قابل‌رؤیت باشد بیوپسی تحت گاید سونوگرافی می‌شود و اگر ضایعه با ماموگرافی قابل‌رؤیت باشد تحت هدایت ماموگرافی نمونه‌برداری می‌شود، حساسیت این روش‌های تصویربرداری و نوع توده‌ای که توسط آن‌ها قابل‌رؤیت است باهم تفاوت دارد و درنهایت اگر توده پستان به‌گونه‌ای باشد که توسط سونوگرافی و ماموگرافی قابل‌رؤیت نباشد در این صورت از تصویربرداری و نمونه‌برداری تحت هدایت MRI استفاده خواهیم کرد در تهران چند مرکز معتبر که توانایی انجام بیوپسی به‌وسیله MRI را دارند وجود دارند که برای دریافت آدرس و شماره تماس آن‌ها می‌توانید به بخش تماس با ما مراجعه و یا به‌صورت آنلاین در پیج اینستاگرام دکتر موسی زاده درخواست خود را مطرح نمایید.

انواع روش های غیر جراحی بیوپسی 

 نوع سوزنی که برای نمونه‌برداری استفاده می‌شود روش‌های غیر جراحی بیوپسی را به سه نوع تقسیم می‌کند:

FNA: نمونه‌برداری که در آن از سرسوزن‌های سرنگ معمولی برای بیوپسی استفاده می‌شود به آن FNA یا Fine Needle Aspiration گفته می‌شود این روش بیشتر برای کیست‌ها کاربرد دارد و حجم بافتی خیلی زیادی در اختیار پاتولوژیست قرار نمی‌دهد. این روش امروزه کاربرد کمتری دارد.

Core Needle Biopsy: در این نمونه‌برداری‌ها از سوزن‌های مخصوص استفاده می‌شود که قطر و شکلی شبیه به میل بافتنی دارند و فضای درونی آن‌ها خالی است با واردکردن این سوزن‌ها مقداری از بافت توده مدنظر به داخل سوزن وارد و از بدن خارج می‌شود که برای پاتولوژی ارسال می‌گردد به این روش Core Needle Biopsy گفته می‌شود

Vacuum Assisted Biopsy: این روش برعکس دو روش قبل تنها جنبه تشخیصی ندارد و می‌تواند جنبه درمانی نیز داشته باشد، در آن کل توده و نه‌ بخشی از آن، به‌وسیله سوزن‌ها خارج می‌شود عملی بودن این روش به‌اندازه توده بستگی دارد. در این روش سوزن قطور بوده و کل توده را چرخ و به‌اندازه ها ی کوچک تبدیل می‌کند تمامی قطعات کوچک خارج می‌شوند. در این روش درصورتی‌که در پاسخ پاتولوژی ماهیت توده خوش‌خیم گزارش شود نیاز به جراحی نخواهد بود.

آیا انجام بیوپسی با سوزن دردناک است؟

سؤالی که بسیار پرسیده می‌شود در مورد دردناک بودن روش‌های غیر جراحی بیوپسی است در پاسخ باید بگوییم معمولاً برای این کار نیاز به بیهوشی نیست زیرا این روش‌ها جز روش‌های غیرتهاجمی محسوب می‌گردد و با یک بی‌حسی موضعی امکان‌پذیر است بیماران نیز معمولاً راضی بوده و اعتراضی نسبت به دردناک بودن این متدها ندارند.

نکته‌ای که لازم میدانم یادآوری کنم این است که گاهی توده‌ها بزرگ هستند و با دست قابل‌لمس می‌باشند بااین‌وجود ترجیح می‌دهیم نمونه‌برداری حتماً با هدایت یک تصویربرداری انجام گیرد تا مطمئن شویم سوزن باهدف گیری دقیقه به مرکز تومور برخورد می‌کند و نمونه از جای مناسب برداشته می‌شود این امر موجب کاهش پاسخ‌های مثبت کاذب، منفی کاذب و بالا بردن دقت نتیجه حاصله می‌شود.

 

دکتر موسی زاده جراح پستان

 

روش‌های جراحی بیوپسی

در روش جراحی بیوپسی دو روش وجود دارد:

– Excisional Biopsy: کل توده برداشته می‌شود

-Incisional Biopsy: قسمتی از توده برداشته می‌شود

با توجه به شرایط بیمار و توده و پس از معاینات و قضاوت بالینی نوع و روش جراحی برای بیوپسی تعیین می‌گردد.

Frozen Fraction یا فروزن چیست؟

در برخی موارد توده بیمار قبل از عمل جراحی اصلی که هدف آن خارج کردن توده یا ضایعه پستان است تحت هیچ‌یک از روش‌های ذکرشده بیوپسی نمی‌شود بلکه بدون بررسی‌های پاتولوژیک و بافت‌شناسی به اتاق عمل منتقل می‌شود و حین عمل توده برداشته‌شده و برای بررسی پاتولوژیک سریع ارسال می‌شود در این روش که فروزن یا Frozen Fraction نام دارد بافت ارسالی منجمد شده و برش‌ها عرضی بسیار نازک از آن تهیه می‌شود، این برش‌ها رنگ‌آمیزی شده و زیر میکروسکوپ توسط متخصص پاتولوژی از دید بافت‌شناسی بررسی می‌گردد و در عرض کمتر از بیست دقیقه نتیجه به جراح اعلام می‌گردد و جراح پستان بر اساس این نتیجه در مورد ادامه جراحی و روش جراحی تصمیم‌گیری می‌کند.

 

روش بیوپسی سریع یا فروزن

 

آیا انجام بیوپسی موجب سرطان می‌گردد؟

نکته‌ای که باید در این لحظه به آن اشاره‌کنم نگرانی است که بر اساس تحقیقات نادرست بیماران و از منابع غیرعلمی و غیرپزشکی برای آن‌ها ایجادشده است. روش‌های بیوپسی که امروزه انجام می‌شوند خصوصاً بیوپسی تحت هدایت تصویربرداری در تمام مراکز معتبر دنیا انجام می‌شود و هیچ‌گونه ضرر ثابت‌شده‌ای ندارد به این معنی که بیوپسی نه موجب بدخیم شدن ضایعه خوش‌خیم می‌گردد، نه موجب وخیم شدن شرایط توده بدخیم می‌گردد و نه موجب پخش شدن و متاستاز توده می‌گردد این عبارت و ادعاها هیچ‌گونه پایه و اساس علمی نداشته و مورد تائید مراکز علمی جهان نیست، گاهی از بیماران می‌شنویم که توده را به تخم‌مرغ تشبیه می‌کنند و ادعا می‌کنند که به آن‌ها گفته‌شده زدن سوزن به توده مانند سوزن زدن به تخم‌مرغ ساختار آن را تخریب می‌کند و موجب انتشار و متاستاز سلول‌های تومور می‌شود. در پاسخ باید بگویم این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و این تشبیه کاملاً نابجا است، نی نیدل های بیوپسی یک روکش و کاور دارد که به‌هیچ‌وجه اجازه پخش شدن نمونه را نمی‌دهد.

سلامتی شما دغدغه اصلی ماست خواهشمندیم اطلاعات خود را از منابع موثق کسب کنید و جستجوی اولیه گوگل را منبع اطلاعات پزشکی خود قرار ندهید

جهت دسترسی به راه‌های ارتباطی و دریافت مشاوره آنلاین رایگان با دکتر فرهاد موسی زاده جراح پستان به بخش تماس با ما مراجعه نمایید

لطفا نظرات و سؤالات خود را زیر این پست مطرح نمایید

بیماری پاژه پستان

بیماری پاژه پستان

بیماری پاژه پستان (نوک پستان) در واقع نوع نادر و کمیابی از سرطان پستان  است که در این مطلب قصد داریم به آن بپردازیم. ابتدا آن را معرفی می‌کنیم و سپس علائم و راهکارهای درمان بیماری پاژه  پستان را ارائه خواهیم داد.بیماری پازه پستان

موارد بسیاری پیش می‌آید که شخص از نوع بیماری خود اطلاعی ندارد و همین بی‌اطلاع بودن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدن وی وارد می‌کند. این مطلب می‌تواند اطلاعات کاملی در رابطه با بیماری پاژه پستان را در اختیار افراد قرار دهد.

معرفی بیماری پاژه پستان

همان‌گونه که در ابتدای مطلب بیان شد، بیماری پاژه پستان نوعی از سرطان پستان است که در بین بانوان به ندرت به چشم می‌خورد. نکته‌ای که در مورد این بیماری وجود دارد، این است که فقط در یک پستان اتفاق می‌افتد.

بیماری پاژه به گونه‌ای عمل می‌کند که ساختار نوک پستان  را تغییر می‌دهد و با احساس درد، سوزش و خارش همراه است. این بیماری از نوک پستان  آغاز می‌شود و این امکان وجود دارد که به سایر نواحی پستان نیز انتشار یابد.

علت بیماری پاژه پستان

تاکنون هیچ علت و دلیل علمی برای این نوع بیماری ذکر نشده است اما نظریه‌های زیادی مطرح شده است. این بیماری ناشی از سرطان مجرای پستان است. سلول‌های سرطانی از طریق مجرای پستان به نوک پستان  می‌آیند و بافت نوک پستان  و اطراف آن را آلوده می‌کنند. تئوری دیگری که در این زمینه وجود دارد، ایجاد شدن این بیماری به صورت کاملاً مستقل در نوک پستان است.

علائم بیماری پاژه پستان

معمولاً بیماری‌ها علائمی دارند که با مشاهده آن علائم به این نتیجه می‌رسیم که این بیماری قطع به یقین در افراد وجود دارد. در این بخش از مطلب تصمیم داریم به علائم بیماری پاژه پستان  بپردازیم. این علائم عبارت است از:

 • درد
 • خارش
 • سوزش
 • نوک پستان پوسته پوسته می‌شود
 • نوک پستان (سینه) مسطح می‌شود
 • قرمز شدن
 • ترشحات به رنگ خون از نوک پستان
 • پوست پستان ضخیم می‌شود
 • احساس وجود توده در پستان

هر کدام از علائم بالا را می‌توان به بیماری پاژه پستان نسبت داد. بنابرین در صورت مشاهده علائم بیماری پاژه پستان  به پزشک متخصص پستان مراجعه نمایید.

تشخیص بیماری پاژه پستان

پزشک پستان  شما را معاینه می‌ کند. نوک پستان  و اطراف آن به صورت کامل لمس و بررسی می‌شود. ممکن است از بیمار بخواهد که کمی بنشیند و بایستد.

برای تشخیص بیماری پاژه ممکن است اقدامات گوناگونی انجام شود که یکی از بهترین و اصلی‌ترین راه‌ها برای تشخیص عکس‌برداری است. در ادامه به این روش اشاره می‌کنیم.

ماموگرافی

در این روش، تصاویری از داخل بدن به دست می‌آید. از این تصاویر برای پیدا کردن سرطان استفاده می‌شود. رادیولوژیست تصاویر حاصل از عکس‌برداری را تجزیه و تحلیل می‌کند و به پزشک شما اطلاع می‌دهد.

عکس حاصل از پستان یا ماموگرافی با استفاده از اشعه X به دست می‌آید. برای تهیه ماموگرام، پستان  در یک صفحه مسطح قرار می‌گیرد. سپس صفحه دیگری روی پستان  شما قرار می‌گیرد. این کار باعث می‌شود که تصویر کامل و واضحی از فضای داخل پستان  تهیه شود.

سونوگرافی

روش دیگری برای بررسی بیماری پاژه پستان سونوگرافی است. در این روش موج‌های صوتی به داخل پستان  ارسال و تصویری ایجاد می‌کنند. در این روش، یک پروب روی پستان  قرار می‌گیرد. وقتی پروب روی پستان  باشد، صفحه نمایش اطلاعات لازم را نمایش می‌دهد.

روش سونوگرافی معمولا در هنگام مشاهده علائم بیماری پاژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این روش توده‌های موجود در پستان  هم بررسی می‌شود.

MRI پستان

در صورتی که مبتلا به بیماری پاژه پستان  باشید، احتمالاً باید MRI پستان  بگیرید. وقتی سرطان در ماموگرام مشاهده نشود. MRI  سینه مسیری است که به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایش به کمک یک میدان مغناطیسی و امواج رادیویی انجام می‌شود. این امواج و میدان، تشکیل تصویر می‌دهند.

بیوپسی (نمونه برداری)

بیوپسی نوعی آزمایش پزشکی است که به بافت‌برداری، نمونه برداری و تکه‌برداری هم معروف است. با استفاده از این روش می‌تواند به بیماری پاژه پی برد. بیوپسی به پزشک کمک می‌کند که با برداشتن بافت و نمونه‌های مایع برای آزمایش، به وجود سول‌های سرطانی پی ببرند.

بیوپسی پوست با ضخامت کامل

در این روش، باید بیوپسی از پوست انجام شود. در برخی از موارد، لایه نازکی از سطح فوقانی پوست برداشته می‌شود و در نوع دیگر، نمونه از لایه‌های فوقانی و زیرین گرفته می‌شود. برای تشخیص بیماری پاژه پستان معمولاً از هر دولایه بافت‌برداری می‌شود.

بیوپسی دقیق با سوزن (core needle biopsy)

در این روش، نمونه‌های بافتی با استفاده از یک سوزن توخالی برداشته می‌شود. این روش معمولاً مربوط به زمانی است که یک توده درون پستان  احساس شود. برای هدایت سوزن به سمت تومور، ابزارهای تصویربرداری خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درمان بیماری پاژه پستان

تقریباً تمامی افرادی که با بیماری پاژه درگیر هستند، در جای دیگری از سینه خود به سرطان سینه مبتلا هستند. در این بخش از مطلب قصد داریم به ترفندهای مناسب برای درمان بیماری پاژه پستان  اشاره کنیم. روش‌های مختلفی برای درمان وجود دارد که ممکن است یک یا چند مورد آن برای یک بیمار مورد استفاده قرار گیرد.

لامپکتومی مرکزی (Centeral lumpectomy)

در این روش، ترکیب نوک پستان  و هاله اطراف آن برداشته می‌شود.  بافت‌های نرمال زیر این ترکیب هم برداشته می‌شود تا تمامی سلول‌های سرطانی حذف شوند. مزیت این روش آن است که پستان  باقی می‌ماند و برداشته نمی‌شود.

جهت کاهش ریسک بازگشت سرطان پس از جراحی، معمولا از درمان به کمک تشعشع و همچنین بیوپسی غده لنفاوی سنتینل (اولین گروه غدد لنفاوی زیر بغل که محتویات لنفاوی پستان در ابتدا درون آن ها ریخته می شود و به غدد نگهبان معروف هستند اگر این غدد سالم باشند مبین سالم بودن سایر غدد لنفاوی زیر بغل می باشد)  استفاده می‌شود. همچنین لازم است مراقبت‌های پس از جراحی صورت گیرد تا سلامتی شخص در طولانی مدت تضمین گردد. مصرف دارو و داشتن یک سبک زندگی سالم فوق‌العاده مفید و موثر خواهد بود.

ماستکتومی کامل (Total mastectomy)

ماستکتومی کامل یکی از روش‌های درمان بیماری پاژه پستان است که در آن کل پستان  برداشته می‌شود. در این روش عضله پستان  تغییری نمی‌کند و برداشته نمی‌شود. به این روش «ماستکتومی ساده» نیز گفته می‌شود.

در این روش برای کاهش ریسک بازگشت سرطان از روش بیوپسی (بافت برداری) غده لنفاوی سنتینل (sentinal node) استفاده می‌شود.

درمان با استفاده از اشعه

در این روش از درمان، اشعه‌های X با انرژی بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.  این پرتوها سلول‌های سرطانی که پس از لامپکتومی باقی می‌مانند را تخریب می‌کند و از بین می‌برد.

بیوپسی غده لنفاوی سنتینل

این روش به اختصار به صورت “SLNB” نامیده می‌شود. در روش SLNB دو تا سه غده لنفاوی سنتینل برداشته می‌شود. سپس از این غده‌ها برای تست و آزمایش انتشار سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل استفاده می‌شود.

پیگیری درمان

پیگیری درمان باعث می‌شود که احتمال بازگشت سرطان به کمترین میزان ممکن برسد. در واقع با این کار، بیمار با آسودگی خاطر به زندگی خود ادامه می‌دهد و از عدم بازشگت بیماری اطمینان کامل حاصل می‌کند.

برای پیگیری درمان بیماری پاژه پستان معمولاً دو کار انجام می‌شود:

 1. سوابق پزشکی و آزمایش‌های جسمانی: در این مرحله، سوابق و اطلاعات درمانی و پزشکی فرد به صورت مرتب بررسی و به‌روزرسانی می‌شود. آزمایش‌های جسمانی در این مرحله فوق‌العاده مهم است. هر دو کار باید به مدت پنج سال، هر 6 تا 12 ماه انجام شود.

 2. ماموگرافی: این کار باید هر 12 ماه یک‌بار انجام شود. ممکن است ماموگرافی‌های اولیه هر شش ماه یک‌بار انجام شود. اگر هر دو پستان برای کاهش ریسک سرطان برداشته شده باشد، ماموگرافی نیاز نیست.

یک نگاه کلی به مطالب

 • ممکن است پزشک بر اساس عواملی که در شما مشاهده می‌کند، به وجود بیماری پاژه پستان مشکوک شود.
 • برای ارزیابی بافت غیرنرمال باید آزمایش‌های بالینی و عکس‌برداری انجام شود.
 • برای این‌که وجود سرطان تأیید شود، ممکن است به نمونه‌های بافتی نیاز باشد. در این مرحله، بافت‌برداری (بیوپسی) انجام می‌شود.
 • اگر تیم پزشکی در کلینیک پستان به این منتیجه برسد که مشکل، فقط بیماری پاژه پستان است، آن‌گاه ترکیب نوک پستان و هاله دور آن برداشته می‌شود. این احتمال نیز وجود دارد که کل پستان برداشته شود. پس از برداشتن نوک پستان  و هاله دور آن، درمان به کمک تشعشع اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
 • بعد از درمان کامل بیماری، باید یک یا دو بار در سال مورد معاینه پزشک قرار بگیرید.
 • این مقاله توسط تیم کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده بر اساس آخرین تغییرات موسسه NCCN ترجمه، بومی سازی و بازنویسی شده است

مفاهیم پایه ای سرطان پستانسلو لهای سرطانی

نکات حیاتی در مورد سرطان پستان: سرطان چگونه بافت پستان را درگیر می‌کند

هرساله تعداد بسیاری از زنان در سطح دنیا، با انواع سرطان پستان درگیر می‌شوند  و این نوع سرطان در مقایسه با برخی سرطان ها مانند سرطان زبان شناخته شده تر هستند. شکی وجود ندارد، که اگر پزشکی به شما بگوید در بافت پستان دچار سرطان شده‌اید، در ابتدا دچار شوک و سردرگمی خواهید شد. در این مقاله خواهیم کوشید، شما را با اصطلاحات مهم در مورد سرطان سینه (پستان) آشنا کنیم. پس از مطالعه این مطلب با مفاهیم سرطان پستان آشنا خواهید شد و بهتر می توانید از مشاوره  های دکتر فرهاد موسی زاده متخصص و فلوشیپ پستان به عنوان مشاورخود بهره ببرید.

ساختار پستان بانوانساختار پستان بانوان

پیش از آن‌ که به سراغ توضیح در مورد مفاهیم سرطان پستان برویم، باید کمی با ساختار پستان آشنا شویم. پستان بانوان از بخش­های مختلفی تشکیل‌ شده است. این بخش‌ها شامل:

 • هاله (areola): ناحیه گرد و رنگی پوست اطراف نوک پستان آرئول نام دارد.
 • نوک پستان (nipple): بخش کوچکی که مجاری پستان به آن خاتمه می­ یابد و شیر از آن خارج می­شود. البته ممکن است در بخش‌هایی با واژه­ی نیپل-آرئول مواجه شوید، که مربوط به صحبت‌هایی در مورد هر دوی این بخش­ های پستان است.
 • مجاری (ducts): که وظیفه­ ی انتقال شیر را بر عهده دارند.
 • استروما (storma): که بافتی از جنس چربی است و وظیفه­ ی پوشاندن و محافظت کردن از مجاری را بر عهده دارد. این بخش در سنین بلوغ دچار تغییرات بسیاری شده و با گسترش یافتن، فضای لازم برای افزایش و منشعب شدن مجاری شیری را فراهم می‌کند.
 • لوبول ها(lobules): در انتهای داکت­ های پستان کیسه­ های بسیار کوچکی وجود دارند، که لوبول نامیده می­شوند.

عملکرد پستان چگونه است

در داخل پستان بانوان میلیون­ها لوبول وجود دارد. پس از زایش و فرزند آوری، این لوبول­ ها، عملیات تشکیل شیر را به انجام می­ رسانند. سپس شیر در داخل مجاری به جریان افتاده و به نیپل می­ رسد. استروما نیز اطراف ( duct ها) و (lobule ها) را احاطه کرده و از آن­ها محافظت می‌کند.سرطان پستان، ممکن است در هر یک از بخش‌های مذکور رخ دهد.

گره های لنفاوی پستان-دکتر فرهاد موسی زاده

رگ­ها و گره­ های لنفاوی

رگ ­هایی که وظیفه­ ی انتقال لنف از پستان به گره­ های لنفاوی را بر عهده دارند نیز، در بافت استروما یافت می‌شوند. اگر نمی‌دانید، لنف چیست، باید بگوییم: ” لنف مایعی شفاف است، که غذا و آب را به سلول­ها رسانده و میکروب­ها را (در صورت وجود) برای از بین بردن و تصفیه به گره­های لنفاوی منتقل می­کند.” بیشتر گره­ های لنفاوی پستان، در بخش زیر بازو جای گرفته‌اند. این گره­های لنفاوی، غدد لنفاوی زیر بغل نامیده می­شوند. تصویر بالا  نمایی کلی از بخش‌های مختلف پستان و گره­ های لنفاوی را به نمایش کشیده ­اند.

سرطان پستان: یک بیماری سلولی

بدن هر انسان از تریلیون­ها سلول ساخته شده است و نام هر سرطان از سلول­های تحت تأثیر آن گرفته می ­شود. علت نام گذاری سرطان پستان نیز، درگیر بودن سلول­های پستان، در زمان شکل گیری این بیماری است.

اکثر قریب به اتفاق سرطان های سینه، از نوع کارسینوم(carcinoma) هستند. کارسینوم به سرطان­هایی گفته می­شود، که در بافت اپیتلیال پوست یا پوشش اندام‌های داخلی ایجاد می­شود و سرطان پستان بیشتر در بافت پوششی مجاری شیر، رخ می­دهد.

جهش عامل سرطان- دکتر موسی زادهجهش­ ها:عامل اصلی ایجاد سرطان

هر سلول بدن ما، بخشی به نام هسته داشته، که وظیفه­ ی کنترل سلول را بر عهده دارد. کروموزوم‌ها نیز در هسته سلول جای دارند. کروموزوم­ها رشته­ هایی طویل از DNA هستند، که به محکمی در دور پروتئین‌ها، پیچیده شده‌اند. در داخل دی­ ان­ ای، ساختارهایی کد شده موجود است، که وظیفه­ ی ساخت سلول­های جدید و کنترل رفتار سلول را بر عهده دارند. این ساختارها، همان چیزی است، که با نام ژن­ ها می­ شناسیم.

چنانچه، تغییری غیرطبیعی در ساختار ژن رخ دهد، می­ گوییم جهش اتفاق افتاده است. برخی از جهش­ های مرتبط با سرطان، ممکن است در تمامی سلول­ های بدن رخ دهند و برخی دیگر، فقط در سلول­های سرطانی شده مشاهده می ­شوند. چنانچه این اتفاق­ ها باعث رفتار غیرطبیعی و تغییر شکل سلول­ ها شوند، فرد به سرطان دچار می­ شود.

تهدیدی به نام سرطان پستان

به‌طور طبیعی، در صورت نیاز، سلول­ های سالم بدن رشد کرده و پس از تقسیم سلولی، سلول­های جدید را شکل می­دهند و سلول­ های آسیب دیده و پیر، مرده و از بین می ­روند. این در حالی است که، سلول­های سرطانی، رفتاری متفاوت از سلول­ذهای سالم دارند. سلول­های سرطانی از سه نظر با سلول­ های سالم تفاوت دارند، که این امر در سرطان پستان هم، رؤیت می­شود.

توده‌ای از سلول ها

سلول­های سرطانی، سلول­ های جدیدی می‌سازند که بدن به آن­ها احتیاج ندارد. این سلول­ها زمانی که پیر و آسیب‌دیده می­شوند از بین نرفته و به‌این‌ترتیب توده­ای را به وجود می­آورند، که تومور اولیه نامیده می­شود.

تهاجم

سلول­های سرطانی، در ادامه رشد خود، می‌توانند به بافت­های اطراف نیز نفوذ کنند. اگر این تومور اولیه به‌موقع تشخیص داده نشده و درمان نشود، می‌تواند به مجاری یا لوبول­های درون استرومای پستان نفوذ کند. سرطان پستانی که در داخل استروما نفوذ نکند غیرتهاجمی(noninvasive) و آن  دسته از سرطان­ ها که به استروما نفوذ کنند تهاجمی(invasive) نامیده می­شوند.

متاستاز سرطان پستان-دکتر موسی زتدهمتاستاز

برخلاف سلول­های سالم پستان، سلول­های سرطانی می‌توانند، محل استقرار خود را ترک کرده و به بافت‌های دیگر بروند. درطی این پروسه که متاستاز(metastasis) نامیده می­شود، سلول­های سرطان پستان از تومور جدا شده و با خون یا لنف ترکیب می­ شوند. پس‌ازآن نیز به وسیله­ رگ­ها، به نقاط دیگری از بدن نقل مکان می کنند. چنانچه این سلول­های سرطانی در محل دوم به تشکیل تومور بپردازند، توموری شکل می‌گیرد، که با نام تومور ثانویه شناخته شده و می­ تواند مشکلات سلامتی متعددی را برای بیمار ایجاد کند.

درجه یا استیج سرطان پستان

  از جمله اصطلاحات مهم در مورد سرطان سینه (پستان) درجه سرطان است که یک رتبه‌بندی بر اساس نتایج آزمایش‌ها است. دکتر فرهاد موسی زاده به عنوان پزشک معالج شما، از این رتبه‌بندی برای موارد مختلفی همچون مشخص کردن یک‌چشم انداز و پیش‌بینی وضعیت بعدی سرطان استفاده می­کند. ضمناً این امر می‌تواند به در نظر گرفتن برنامه درمانی و انجام تحقیقات نیز کمک کند.

به‌طورمعمول، مشخص کردن مرحله سرطان دو بار انجام می ­شود. رتبه‌بندی پیش از شروع درمان سرطان پستان مرحله کلینیکال و  مرحله پس از درمان جراحی به (صورت تنها) مرحله پاتولوژیک نامیده می ­شوند.

سیستم درجه بندی

در تعیین مرحله سرطان پستان ، از سیستمی تحت عنوان سیستم کمیته مشترک آمریکا در مورد سرطان (AJCC) استفاده می ­شود. در گذشته، مرحله سرطان تنها بر اساس میزان گستردگی، مشخص می­ گشت. این در حالی است که، سیستم جدید، برای این کار، از یک چارت شامل فاکتورهای مختلف استفاده می کند.

امتیاز TNM

امروزه در زمان تعیین میزان پیشرفت سرطان پستان ، از سه فاکتور استفاده می­ شود که به شرح زیر می باشند:

 • T: امتیاز T که نام خود را از حرف اول واژه تومور گرفته است، بیانگر میزان گستردگی تومور هست.
 • N: امتیاز N که نام خود را از حرف اول واژه NODE به معنای گره، گرفته است، بیانگر میزان گسترش سلول­های سرطانی به گره­های لنفاوی نزدیک (گره­های موجود در سمت سینه درگیر) است.
 • M: امتیاز M نیز که اشاره به واژه متاستاز دارد، نشانگر انتقال یا عدم انتقال سرطان به سلول­های دورتر است.

مراحل شماره‌ گذاری شده

مرحله یا درجه صفر:Stage 0

سرطان پستان غیرتهاجمی با نام مرحله صفر شناخته می­شود. این مرحله سرطان مربوط به زمانی است، که سرطان هنوز به بافت استروما گسترش نیافته است و بخش­ های دیگر را درگیر نکرده است. مرحله صفر خود شامل دو نوع است:

 • DCIS یا سرطان درجای داکتال، سرطانی است که فقط مجاری سینه را درگیر کرده است.
 • بیماری پاژه (Paget) که فقط نیپل و هاله دور آن را درگیر می‌کند.

مرحله یا درجه  یک تا سه سرطان پستان (StageI-II-II)

سرطان تهاجمی پستان به سه مرحله یک، دو و سه تقسیم می­ شود. در این مراحل استروما و بافت پوست سینه نیز درگیر سرطان شده و ممکن است بخش­هایی از اندام­های نزدیک دیگر نیز درگیر سرطان باشند. در این مراحل هنوز اندام­های دورتر درگیر سلول­های سرطانی نیستند.

مرحله چهار سرطان پستان (Stage IV)

این رتبه زمانی در نظر گرفته می­شود که سرطان متاستازیک به محل­های دورتر نیز انتشار یافته است. درواقع Stage IV سرطانی متاستازیک است، که در بررسی­ها تشخیص داده شود. این حالت زمانی رخ می­دهد که سرطان پستان پس از مدتی بسیار طولانی از زمان شروع تشخیص داده شود.

LCIS یا کارسینوم لوبولار درجا چیست؟

این مشکل که پیش‌ازاین به‌عنوان یکی دیگر از انواع Stage 0 سرطان در نظر گرفته می­شد و البته مشکلی سرطانی نیست ، شامل رشد غیرطبیعی لوبول­ها می­باشد. این بیماری دیگر در دسته بندی مراحل سرطان پستان جای داده نمی ­شود.

 ابتلا به LCIS یکی از فاکتورهایی است، که می تواند همچون فاکتورهای دیگری نظیر سابقه خانوادگی ابتلا،  شانس مبتلا شدن به سرطان پستان را افزایش دهد. در چنین وضعیتی ممکن است پزشک برای جلوگیری از رخ دادن بیماری و پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه، روش­های درمانی کاهش ریسک را به شما پیشنهاد دهد. این درمان می تواند شامل بهبود سبک زندگی در جهت سالم­تر زیستن و یا تجویز داروهای از بین برنده ریسک سرطان ناشی از تغییرات هورمونی باشد. ضمناً در موارد نادر و وجود ریسک بسیار بالا برای ابتلا به بدخیمی شدید، ممکن است پزشک عمل جراحی حذف پستان­ها را پیشنهاد دهد.

ضمناً مبتلایان به LCIS باید طبق برنامه­ای مشخص و به صورت دوره ­ای، از نظر احتمال ابتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار بگیرند. این اقدام به منظور تشخیص سرطان در اولین زمان ممکن انجام می­شود، تا بتوانیم بهترین نتیجه را از درمان دریافت کنیم.

سخن آخر

در بیان اصطلاحات مهم در مورد سرطان سینه (پستان) همانطور که گفته شد، پستان بانوان از بخش ­هایی با نام­ های لوبول­ ها، مجاری، استروما، نیپل و هاله دور نیپل تشکیل شده است. لوبول­ ها وظیفه ساخت شیر را بر عهده دارند و مجاری شیر ساخته شده را به سمت نیپل منتقل می کنند.

سرطان پستان، معمولاً، ابتدا مجاری یا همان داکت­ها را درگیر کرده و پس از پیش روی به استروما گسترش می­ یابد. چنانچه سرطان به استروما گسترش نیافته باشد، آن را سرطان غیر تهاجمی می­ نامند. سلول های سرطانی پس از گسترش به استروما، می توانند به وسیله­ ی خون یا لنف، به سایر نقاط بدن منتقل شوند، که به آن متاستاز می­ گویند.

سرطان پستان غیر تهاجمی که با نام مرحله صفر نیز شناخته می شود شامل دو بیماری پاژه و DCIS است. تشخیص بیماری در این مرحله، شانس موفقیت درمان را به حداکثر خواهد رساند.

مطلبی که مطالعه فرمودید یک بازنویسی بومی سازی شده از مقاله ای تحت عنوان Breast Cancer Basics در سایت معتبر NCCN بود برای اطلاع بیشتر در مورد سرطانهای سینه و بیماریهای پستان از کلینیک مجازی دکتر فرهاد موسی زاده دیدن فرمایید