تصویر عنوان

CALM تراپی برای غلبه به افسردگی در افراد مبتلا به سرطان در مراحل پیشرفته موثر است.

درباره این کار

افسردگی یک عارضه جانبی رایج در بیماران با تشخیص سرطان پیشرفته است. با این حال، چون بسیاری از مردم نمی خواهند درباره افسردگی یا سایر اختلالات عاطفی صحبت کنند، پزشکان کمابیش اطلاعی در مورد شرایط روحی آنان ندارند. مطالعه ای در کانادا نشان می دهد که برنامه درمانی به نام CALM (مدیریت سرطان و زندگی) به طور معنی داری می تواند به کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان پیشرفته کمک کند. این تحقیق در روز ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸ توسط مجله انکولوژی بالینی منتشر شده است. خلاصه ای از این پژوهش با عنوان “مدیریت سرطان و زندگی (CALM): یک آزمایش کنترل شده تصادفی یک مداخله روانشناختی برای بیماران مبتلا به پیشرفته سرطان” را از اینجا بخوانید.
این برنامه شامل سه تا شش جلسه یک ماهه در طول ۳ ماه، با دو جلسه پشتیبان پس از جلسات اول ارایه می شود. کارکنان مخصوص آموزش دیده، جلسات را هدایت می کنند که برای نیازهای فردی آموزش دیده اند. CALM برای حل مسائل مربوط به موارد زیر کمک کننده است که شامل:
مدیریت ارتباط با پزشکان و سایر اعضای تیم مراقبت های بهداشتی
تغییر در خود و روابط با دیگر عزیزان و دوستان نزدیک
رفاه معنوی / حفظ هدف
آماده شدن برای آینده، حفظ امید و زندگی
پیش از شروع هر نوع درمان، پژوهشگران، شرکت کنندگان را از نظر افسردگی، اضطراب، رفاه معنوی، کیفیت زندگی، نگرانی و توانایی اعتماد به دیگران در زمان نیاز، با استفاده از پرسشنامه ها و ابزارهای استاندارد، مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد
    ۱۸٪ از شرکت کنندگان در گروه مراقبت معمول، داروهای ضد افسردگی مصرف می کردند.
    ۱۰٪ از شرکت کنندگان در گروه CALM در حال مصرف داروهای ضد افسردگی بودند.
برای مشاهده نتایج کامل این پژوهش به این برگه مراجعه نمایید.

تاريخ

July 06, 2018

دسته بندی

تازه ها, تازه ها 2018