تصویر عنوان

سیستم اندازه گیری خودکار تراکم پستان تأییدی بر افزایش خطر ابتلا به سرطان در سینه های متراکم.

درباره این کار

سینه های متراکم (Dense) بافت چربی کمتری و بافت های غیرچربی بیشتری نسبت به سینه های غیرمتراکم دارند.
تحقیقات نشان داده اند که سینه های دنس می تواند ۶ برابر احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد. همچنین می تواند تشخیص سرطان پستان در ماموگرام را سخت تر نماید. تشخیص سرطان سینه در یک ماموگرام (که سفید مانند بافت غددی پستان به نظر می رسد) زمانی که آنها با بافت چربی احاطه شده ساده تر است (تاریک به نظر می رسد).
حدود ۴۳٪ از زنان سن ۴۰ تا ۷۴ ساله در ایالات متحده به عنوان سینه های متراکم طبقه بندی می شوند. با این وجود، هیچ یک از روش های اندازه گیری تراکم پستان توسط پزشکان توافق نشده است. تراکم پستان بدین معنا نیست که چگونه سینه های در معاینه فیزیکی پزشک احساس می شوند. یکی از راه های اندازه گیری تراکم پستان بررسی ضخامت بافت در ماموگرافی است. BI-RADS (Reporting Imaging Breast Imaging Reporting and Database System) که یافته های ماموگرام را گزارش می دهد، شامل داده هایی درباره تراکم پستان است. BI-RADS سینه ها را به عنوان یکی از چهار گروه طبقه بندی می کند:
عمدتا چرب
مناطق پراکنده تراکم
همواره متراکم
بسیار متراکم است
در این روش اندازه گیری تراکم پستان، رادیولوژیست یا متخصص آشنا به بیماری های پستان با بررسی ماموگرام تصمیم می گیرد که بافت پستان متراکم است یا خیر. مطالعه ای در نروژ با استفاده از نرم افزار خودکار اندازه گیری تراکم پستان تأیید کرد که زنان با سینه های متراکم، خطر ابتلا به سرطان پستان بالاتری را دارند و نمونه برداری پس از ماموگرام آن را تایید کرد.
این پژوهش توسط مجله معتبر رادیولوژی در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸ منتشر شد. خلاصه ای از آن را می توانید با عنوان “Automated Volumetric Analysis of Mammographic Density in a Screening Setting: Worse Outcomes for Women with Dense Breasts” را از اینجا بخوانید.
این مطالعه شامل اطلاعات از ۱۰۷۹۴۹ زن ۵۰ تا ۶۹ ساله بود که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، ۳۰۷۰۱۵ ماموگرام غربالگری داشتند. پژوهشگران از نرم افزارهای خودکار برای تجزیه و تحلیل ماموگرافی و طبقه بندی سینه های زنان به عنوان متراکم یا غیر متراکم استفاده کردند.
۲۸٪ از زنان به عنوان سینه های متراکم طبقه بندی شدند.
۷۲٪ از زنان به عنوان سینه های غیرمتراکم طبقه بندی شدند.
درصدی از زنان که بیوپسی بر اساس یک منطقه مشکوک در یک ماموگرام برایشان انجام شد عبارت بودند از:
۱.۴٪ برای زنان با سینه های متراکم
۱.۱٪ برای زنان با سینه های غیرمتراکم
میزان سرطان تشخیص داده شده توسط ماموگرافی:
۶.۷ سرطان در هر ۱۰۰۰ آزمایش برای زنان با سینه های متراکم
۵.۵ سرطان در هر هزار امتحان برای زنان با سینه های غیرمتراکم
حساسیت ماموگرافی و یا توانایی ماموگرافی برای تشخیص سرطان پستان:
۷۱٪ در زنان با سینه های متراکم
۸۲٪ برای زنان با سینه های غیرمتراکم
Liane Philpotts، از گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی Yale School of Medicine، در یک سرمقاله نوشت: “این مطالعه به دو دلیل اصلی اهمیت دارد. “اول، این مطالعه نوعی اعتبارسنجی را تایید می کند که طبقه بندی بر اساس روش اندازه گیری تراکم خودکار بافت سینه می تواند به درستی یک درصد از زنان با بافت متراکم را شناسایی کند. دوم، زنان با بافت متراکم در غربالگری ماموگرافی ضعیف تر عمل می کنند و کمتر شناسایی می شوند. این مطالعه از تلاش برای بهینه سازی روش های غربالگری مکمل برای شناسایی دنس برست حمایت می کند.”
برای مشاهده متن کامل این مقاله به این آدرس مراجعه نمایید.
 
 

تاريخ

July 07, 2018

دسته بندی

تازه ها, تازه ها 2018