پارگی پروتز سینه و روش‌های درمان آن
عفونت باکتریال پستان
breast-biopsy

بیوپسی یا نمونه برداری چیست؟

/
روش های مختلف بیوپسی پستان و کاربردهای آن . .  بیوپسی به برداشت…