بزرگ کردن سینه یکی از شایع ترین عمل های جراحی زیبایی در بانوان است. هر سال دهها هزار زن متقاضی این عمل جراحی می باشند. بسیاری از زنان تصور می کنند که سینه هایشان بسیار کوچک است و اندازه یا شکلش نامتوازن یا غیر جذاب است. بعضی از زنان سینه هایی دارند که کاملا رشد نکرده است یا بعد از حاملگی یا به دنبال تغییر وزن یا پیر شدن به میزان چشمگیری اندازه و شکلش را از دست داده و تغییر کرده است.این جراحی باعث بازگشت اعتماد به نفس در آنها خواهد شد. در این برگه گالری تصاویر قبل و پس از جراحی پروتز سینه را مشاهده خواهید کرد.
breast-prosthesis-1-1

 

breast-prosthesis-1-2