ماستکتومی (برداشتن پستان) همراه با نگهداشتن نوک پستان و هاله اطراف آن

کلمه انکوپلاستیک برگرفته از دو کلمه انکو (به معنی سرطان) و پلاستیک (به مفهوم زیبایی و ترمیمی) است. هدف از این جراحی ها همزمان کردن جراحی­ های زیبایی پستان در درمان سرطان پستان است. با این روش ها کیفیت زندگی بسیاری از بیماران افزایش یافته است و افزون بر حفظ شکل ظاهری و زیبایی پستان، بافت های سرطانی برداشته می­ شود و عمل جراحی درمانی و زیبایی همزمان انجام می گیرد.
ماستکتومی (برداشتن پستان) همراه با نگهداشتن نوک پستان و هاله اطراف آن، (Nipple-Sparing Mastectomy, NSM) آخرین تحول در جراحی ماستکتومی (برداشتن پستان) است. اساس این روش، حفظ کل پوست پستان همراه با نوک پستان است در حالی که تنها بافت اساسی پستان برداشته شده است. هنگامی که ماستکتومی همراه با بازسازی فوری پستان با این روش انجام می شود، همزمان با درمان سرطان برترین نتایج را برای زیبایی پستان به دنبال خواهد داشت.
Nipple-Sparing Mastectomy (NSM)
در این روش نوک پستان (Nipple)، هاله اطراف آن (Areola) به همراه تمامی پوست پستان حفظ می شود و تنها بافت پستان که در زیر آن قرار دارد برداشته خواهد شد.
کسانی که کاندید این عمل هستند:
NSM برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان کوچک پستان و یا ضایعات پیش سرطانی که در چند سانتی متر دورتر از نوک پستان و آرئول قرار گرفته است پیشنهاد می شود. بیماران مبتلا به کارسینوم مجرایی درجا (DCIS) همچنین می توانند بسته به محل و فاصله توده از نوک پستان و آرئول کاندید این عمل باشند. در نهایت انتخاب بیمار مناسب برای این عمل با توجه به محل قرار گرفتن توده شناسایی شده، میزان بالابردن مورد نیاز برای پستان و روش انتخابی بازسازی پستان انجام خواهد گرفت. در این عمل جراحی، بافت پستان در قسمت زیرین آرئول به طور کامل برداشته می شود و برای بیوپسی (بافت شناسی) به پاتولوژی فرستاده می شود تا اطمینان حاصل گردد که سرطان، نوک پستان و آرئول را درگیر نکرده باشد. اگر نتیجه این نمونه برداری منفی باشد در ادامه نوک پستان و آرئول حفظ شود اما اگر بیوپسی ار نظر سرطان مثبت باشد، نوک پستان و آرئول حذف می شود و بنا بر وسعت درگیری و تشخیص جراح، تکنیک Skin-Sparing Mastectomy (SSM) به معنای بازسازی تنها با پوست پستان می تواند جایگزین آن گردد.
برش های جراحی NSM

برش های جراحی NSM
افرادی که کاندید ماستکتومی پیشگیری کننده (به عنوان مثال، افرادی که BRCA + و دیگر سندرم های ژنتیکی، سابقه خانوادگی قوی و … دارند، مانند خانم آنجلینا جولی) بهترین گزینه برای انجام این عمل هستند.
برتری های این روش:
انجام درمان سرطان و بازسازی پستان با یک بار عمل از مهم ترین مزیت های این روش جراحی خواهد بود. همچنین در نهایت شکل ظاهری پستان دست نخورده باقی خواهد ماند.
خطرات:
بیماران باید در مورد اینکه حس نوک پستان را تا حدی از دست خواهند داد آمادگی روحی داده شوند. برداشتن بافت پستان از قسمت زیرین آرئول گاهی اوقات می تواند جریان خون آرئول و نیپل را مخطل کند (نکروزیس) که در این صورت بافت نوک پستان آسیب خواهد دید. نکروز آرئول و نیپل در صورتی که این عمل توسط جراح ماهر انجام شود شایع نیست. این روش با اسکار زخم پس از جراحی بسیار اندکی همراه خواهد بود که میزان آن بستگی به اندازه و شکل پستان، واکنش متفاوت بدن افراد نسبت به نخ های جراحی و اندازه برشی دارد که برای انجام عمل مورد نیاز خواهد بود.

برش های جراحی NSM